Olie- en gasnormalisatiewereld bijeen in Houston

07-10-2019 ‘Houston, we’ve got a problem’. Bepaald niet! Van 16 t/m 19 september 2019 was BP gastheer voor een reeks van bijeenkomsten over normalisatie ten behoeve van de olie- en gassector in Houston, de Amerikaanse hoofdstad voor olie en gas. Er was veel positieve energie. Goede stappen zijn gezet in verdergaande samenwerking, de bijdrage aan een groene, koolstofarme energievoorziening, en digitale implementatie.

Op maandagochtend 16 september vond de eerste API-IOGP-ISO workshop plaats die tot doel had om tot betere samenwerking en afstemming te komen tussen API (American Petroleum Institute) en ISO (International Organization for Standardization), de twee belangrijkste organisaties die normen ontwikkelen voor de olie- en gassector. Tijdens deze workshop bespraken de leiders van de normcommissies binnen API en ISO op welke wijze werkprogramma’s op elkaar kunnen worden afgestemd en met elkaar kan worden samengewerkt om tot een enkele norm per onderwerp te komen. Deze kick-off werd als zeer positief ervaren en vervolgsessies worden ingepland. In de komende periode worden concrete stappen gezet om tot een gezamenlijk werkprogramma te komen.

JIP 33: Harmonisatie van specificaties

Aansluitend werd in de middag de eerste JIP33 Industry Day georganiseerd. JIP33 is een ‘joint industry project’ onder IOGP (International Association of Oil and Gas Producers) dat tot doel heeft om de specificaties voor inkoop van equipment en pakkingen te vereenvoudigen en hiermee aanzienlijk kosten te besparen. Met het organiseren van industriedagen wil JIP33 een groter publiek bereiken om te informeren over JIP33 doelstellingen, reeds bereikte resultaten en impact op bedrijven in de toeleveringsketen. De eerste industriedag kon op grote belangstelling rekenen met veelal Amerikaanse bedrijven. De komende periode worden ook industriedagen georganiseerd in Milaan (Europa) en Kuala Lumpur (Zuidoost-Azië) om andere delen van de wereld te bereiken. Lees ook de blog op de website van IOGP.

IOGP Standards Committee

Op dinsdag 17 september kwam de Standards Committee van IOGP bijeen. Deze commissie ontwikkelt zelf geen normen. Ze levert wel een belangrijke bijdrage aan de internationale normen door nieuwe onderwerpen te identificeren, voorwerk en onderzoek te verrichten die als input worden gebruikt voor de normen, alsook binnen de sector standpunten uit te wisselen en waar mogelijk af te stemmen. IOGP biedt verder met de Standards Solution een veilige omgeving voor experts om technische discussies te voeren over de inhoud van ISO-normen. Veel aandacht wordt besteed aan ‘digital’ en informatiestandaarden. Daarnaast staat ‘low carbon’ op de agenda. De olie- en gassector is deel van de oplossing met haar kennis, expertise en ervaring op het gebied van een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

ISO-commissie voor olie en gas

De plenaire vergadering van ISO/TC 67 ‘Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries‘ vond plaats op woensdag 18 en donderdag 19 september. Deze commissie heeft een nieuwe voorzitter met verfrissende ideeën. Een hiervan was de introductie van een paneldiscussie, die als levendig en inspirerend werd ervaren. Onderwerpen die aan bod kwamen waren transformaties op het gebied van ‘digital’ en ‘low carbon’, de rol van normen bij innovatie en geavanceerde technologieën, alsook verbetering van communicatie en samenwerking. Om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zijn recent groepen ingesteld op het gebied van digitale implementatie en ‘green manufacturing’ met inbegrip van ‘low carbon’ alsook communicatie over ISO/TC 67. Daarnaast brachten werkgroepen en subcommissies verslag uit van hun hoogtepunten en successen, aandachts- en verbeterpunten als ook geleerde lessen. Op uitnodiging van de Chinese delegatie vindt de volgende vergadering plaats in Beijing in oktober 2020.

Sleutelrol NEN

NEN speelt een sleutelrol in de wereldwijde normalisatie voor de olie- en gassector. Het secretariaat van ISO/TC 67 is in handen van NEN. Dit geldt ook voor het secretariaat van de Europese spiegelcommissie CEN/TC 12, die ervoor zorgt dat de ISO-normen ook geschikt zijn voor de Europese markt. NEN wordt verder ingehuurd door IOGP voor het projectmanagement van de voornoemde Standards Solution. Voorts is NEN actief betrokken bij het ontwikkelen van managementsysteemnormen voor de olie- en gassector. Met deze sleutelrol is NEN ook in staat de Nederlandse belanghebbenden goed te bedienen van informatie uit eerste hand.

Meer informatie

Nationaal worden de activiteiten van ISO/TC 67 en CEN/TC 12 gevolgd door de normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’. Informatie over deze commissie en het werkprogramma is te vinden op www.nen.nl/olie-en-gas. Belanghebbenden zijn welkom om zich aan te sluiten bij deze normcommissie en/of als expert mee te werken aan de normen voor de olie- en gassector.

Download hier het uitgebreide verslag van de bijeenkomst in Houston.
Voor meer informatie of opmerkingen/suggesties kan contact worden opgenomen met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nenl.nl of telefonisch op 015 2 690 245.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie