Olie- en gaswereld op gebied van normalisatie Down Under

07-12-2018 Van 19 t/m 22 november 2018 vond een reeks van bijeenkomsten plaats op het gebied van normalisatie voor de olie- en gassector. Deze bijeenkomsten werden gehouden in Perth, de Australische 'hoofdstad' voor de olie- en gassector, op uitnodiging van Standards Australia, Woodside Energy en NERA (National Energy Resources Australia). Deelnemers van over de hele wereld kunnen terugkijken op een zeer geslaagde week.

Deze week was de jaarlijkse vergadering van ISO/TC 67 'Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries'. De delegaties werden eerst welkom geheten door de drie organisatoren die elk een presentie verzorgde over de ontwikkelingen en uitdagingen voor de olie- en gassector vanuit hun invalshoek. Verder werden de delegaties warm welkom geheten door een afgevaardigde van de inheemse bevolking. Tijdens de openingssessie stond Neil Reeve, voorzitter van ISO/TC 67, onder meer stil bij de publicatie van het 200ste document door ISO/TC 67. De uitstekende voortgang die is geboekt met het opschonen en actualiseren van het werkprogramma, de toegenomen samenwerking en afstemming met andere stakeholders om normen te ontwikkelen die waarde toevoegen aan de olie- en gassector.

Hoogtepunten statusrapportage

De acht werkgroepen en acht subcommissies onder ISO/TC 67 presenteerden elk hun statusrapportage met de voortgang die is geboekt en eventuele knelpunten waar ze tegenaan lopen. Enkele noemenswaardige hoogtepunten zijn onder meer:

 • Succesvolle ISO seminar over internationale normalisatie op het gebied van betrouwbaarheidstechnologie en kosten, welke in mei 2018 in Houston plaatsvond.
 • Het instellen van een speciale commissie die zich gaat buigen over de grootschalige herziening van de driedelige ISO 15156 normenreeks over materialen voor het gebruik in H2S-bevattende omgevingen in de olie- en gasproductie. De meest aangehaalde normenreeks in het normenportfolio van ISO/TC 67.
 • De oprichting van een nieuwe werkgroep voor bulkmaterialen, onder Zuid-Koreaans voorzitterschap, die zich bezig gaat houden met het omzetten van de 'integrated offshore standard specifications' (IOSS) ontwikkeld binnen de 'Unified Bulk Standards JIP' naar internationale normen.
 • Ambitieus werkprogramma van ISO/TC 67/SC 3 betreffende boor- en afwerkingsvloeistoffen en cementeren van putten met verscheiden lopende en geplande herzieningen als ook ontwikkeling.
 • 'Reactivering' van ISO/TC 67/SC 6 betreffende equipment en systemen voor de verwerking van koolwaterstoffen met haar eerste plenaire vergadering in drie jaar, twee pilotprojecten voor ontwikkeling van zogenoemde ISO supplementen ter finale stemming en de bereidheid om de ISO-normen voor procescompressoren onder haar hoede te nemen.
 • Publicatie van de eerste vijf normen op het gebied van bedrijfsvoering in de Arctische wateren, ontwikkeld door ISO/TC 67/SC 8 onder Russisch leiderschap, waarmee bedrijven worden ondersteund in hun 'licence to operate'.

Communicatie

Eerder dit jaar heeft ISO/TC 67 een taakgroep voor communicatie ingesteld. Er wordt onderkent dat communicatie een steeds belangrijkere rol speelt. Deze taakgroep gaat een communicatiestrategie opstellen met als doel bewustwording van het bestaan van de normportfolio voor de olie- en gassector te verhogen. Dit moet leiden tot meer experts in de deelname aan de ISO/TC 67 activiteiten, verdere toename in de implementatie van de normen door de doelgroep, erkenning van de normen door toezichthouders, beleidsmakers en andere belanghebbende partijen. Een van de acties op korte termijn is het bouwen van een publiek web portaal. Suggesties voor wat, hoe en aan wie gecommuniceerd moet worden, zijn van harte welkom.

Nieuwe ontwikkelingen

Tijdens de plenaire vergadering van ISO/TC 67 maakten delegaties ook van de gelegenheid gebruik om nieuwe projectvoorstellen te pitchen, waaronder:

 • Chinese voorstellen voor technische deliverables over ethanolextractiemethode voor vloeistofverzadingsanalyse van kernmonsters en over polymeer voor olieverplaatsing;
 • Noors voorstel voor herziening van ISO/TS 12747 met een aanbevolen praktijk voor levensduurverlenging van pijplijnen;
 • Russisch voorstel voor een technische deliverable met procedures voor drukproeven, reiniging en drogen van gaspijpleidingen.

Vanuit Nederland kwam verder het voorstel onder de titel 'Next level of ISO/TC 67 standards' met als doel om meer beknopte documenten te ontwikkelen met duidelijk onderscheid. Enerzijds eenduidige eisen en anderzijds overige informatie die relevant kan zijn, zodat de eisen gemakkelijker toegankelijker worden. Ook is het de bedoeling dat de sector wordt uitgedaagd om toegevoegde waarde van eisen te onderbouwen om onnodige eisen te voorkomen. Dit voorstel werd onderschreven door de overige delegaties. De komende periode wordt dit voorstel nader uitgewerkt waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de Nederlandse normcommissie.

IOGP Standards Committee

IOGP, de internationale associatie van olie- en gasproducenten, is een gewaardeerde liaison organisatie met ISO/TC 67. IOGP heeft een Standards Committee die traditiegetrouw de dag voorafgaand aan de plenaire vergadering van ISO/TC 67 bijeenkomt, waarmee de nauwe connectie wordt aangetoond. Hoogtepunten van de IOGP Standards Committee, zoals ook gepresenteerd aan ISO/TC 67, omvatten onder meer:

 • doorontwikkeling van de rol van de Engineering Leadership Council als aanjager voor normalisatie;
 • opschaling van 'JIP33' over standaardisatie van behuizing en equipment gebruikt in de olie- en gassector, die fase 3 ingaat;
 • goede voortgang betreffende informatiestandaarden en digitalisering van vereisten met oog op Industrie 4.0;
 • voortdurend belang van de Standards Solution als paraplu voor het leveren van normen aan ISO/TC 67;
 • ondertekening van de Memorandum of Understanding met de 'Unified Bulk Standards JIP'.

NEN levert ook een bijdrage aan de activiteiten van IOGP Standards Committee. Sinds juni 2012 wordt Jarno Dakhorst, consultant Energie, door IOGP ingehuurd voor de projectmanagement van de Standards Solution.

Standards showcase

Aansluitend op de plenaire vergadering van ISO/TC 67 hebben NERA en Woodside Energy op 22 november 2018 de 'Standards showcase' georganiseerd. Dit was een uitstekend georganiseerd evenement, die de 200 aanwezigen het volgende bood:

 • meer dan 28 sprekers en panelleden van over de hele wereld die een overtuigend betoog hielden voor internationale normalisatie;
 • een overzicht van toonaangevende initiatieven die de Australische olie- en gassector helpen te transformeren;
 • inzichtelijke casestudies van operators over standaardisatie als ook ontwikkelingen op het het gebied van automatisering en digitale technologieën;
 • een geweldige kans om contact te leggen met experts ('peers') van over de hele wereld;
 • een netwerk 'sundowner'.

Naast de Standards showcase vond op woensdagavond 21 november 2018 de driemaandelijkse Western Australia Quality Forum plaats. Die stond in het teken van de normen over kwaliteitsborging binnen de olie- en gasindustrie, zoals ISO 29001 waarvan de herziene versie in 2019 wordt gepubliceerd, nadat eerder dit jaar het normontwerp voor commentaar was gepubliceerd.

Doe mee

De activiteiten van ISO/TC 67 worden gevolgd door normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie'. Door deelname aan deze normcommissie krijgen belanghebbenden toegang tot een wereldwijk netwerk met andere experts, kunnen ze invloed uitoefenen op de internationale normen die worden ontwikkeld of herzien, en verkrijgen ze informatie vroegtijdig en uit eerste hand om hun bedrijfsstrategie op aan te passen. Voor meer informatie, neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie