Ontwerp praktijkrichtlijn voor waterstofbrandstofcelaggregaten gepubliceerd

03-09-2013 NEN heeft ontwerp NPR 8090 ‘Waterstofbrandstofcelaggregaten’ voor commentaar gepubliceerd. Ontwerp NPR 8090 kan door alle betrokken partijen, waaronder initiatiefnemers, vergunningverleners en beheerders, worden gebruikt bij de realisatie van een met waterstofgas gevoed brandstofcelaggregaat.

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8090 beschrijft de praktijkregels voor het ontwerp, de installatie, het beheer en het onderhoud van brandstofcelaggregaten. Verder worden er bijvoorbeeld procedures bij (het voorkomen van) incidenten beschreven.

Richtlijnen voor toepassing

Er vinden diverse onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten plaats waarin waterstof wordt gebruikt als energiedrager in aggregaten.
Deze aggregaten kunnen worden ingezet op plaatsen waar geen netspanning beschikbaar is, maar wel een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit wordt verbruikt. Zo zetten festivals en evenementen deze techniek steeds vaker in voor hun behoefte aan tijdelijke stroom vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

Praktische richtlijnen voor de toepassing van waterstof in deze projecten ontbreken. Dit resulteert in het doorverwijzen naar andere instanties en het toepassen van richtlijnen die niet voor waterstoftoepassingen zijn opgesteld. Onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten lopen hierdoor vertraging op of lopen zelfs vast.

Commentaar

Belanghebbenden kunnen tot 1 december 2013 commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NPR of over het normalisatieproces: Indra te Ronde , Consultant NEN Energiewinning.

(015) 2 690 406

indra.teronde@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie