Oproep: Bedrijven gezocht die machines leveren voor boor- en putinterventiewerkzaamheden in de olie- en gasindustrie

22-09-2017 De Europese Commissie is van plan om CEN, de Europese organisatie voor normalisatie, te verzoeken Europese normen voor de offshore olie- en gasindustrie te ontwikkelen. Met deze normen kunnen fabrikanten conformiteit aan de Machinerichtlijn aantonen. Aanleiding voor dit verzoek zijn de (bijna) ongevallen in de sector.

CEN technische commissie 'Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries' (CEN/TC 12) is de aangewezen commissie voor dit verzoek. NEN coördineert de Nederlandse inbreng in CEN/TC 12.

CEN/TC 12 onderzoekt momenteel de impact van dit normalisatieverzoek op onder meer haalbaarheid en draagvlak. In een eerder conceptverzoek heeft de Europese Commissie de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Hoisting and rotary systems: draw-works and top drive
  • Pipe handling systems: vertical pipe handling machines, horizontal pipe handling machines, horizontal to vertical pipe handling machines, finger board en mouse hole
  • BOP handling equipment: BOP crane
  • Specialised lifting equipment: riser lifting tools, handling tools, running tools / pulling tools, hanger tools
  • Elevators including those for drill pipes, casings collars and tubing
  • Safety of integrated systems (assemblies of machinery) used in the offshore drilling processes

Oproep

Nederlandse bedrijven die een of meer van deze machines vervaardigen kunnen worden geconfronteerd met deze (toekomstige) Europese normen. Deze normen kunnen bovendien ook bij toepassingen op land gaan gelden. In deze normen kunnen eisen komen te staan die mogelijk (grote) gevolgen hebben op de huidige bedrijfsvoering (bijv. ten aanzien van investeringen in geld en tijd).

NEN roept Nederlandse partijen dan ook dringend op om hun kennis en ervaring te delen. Dit door hun zienswijze te geven op welke wijze de veiligheid kan worden geborgd. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven later voor onaangename verrassingen komen te staan.

NEN komt graag met bedrijven in contact die de machines in kwestie vervaardigen om te vernemen:

  • welke normen of andere documenten/informatie ze momenteel gebruiken;
  • op welke wijze ze toetsten of wordt voldaan aan de eisen in de Machinerichtlijn.

Deze informatie wordt geanonimiseerd meegenomen in het onderzoek. Hiermee hoopt CEN/TC 12 te komen tot een realistisch 'werkprogramma' voor het ontwikkelen van de benodigde normen.

Aanmelden

Bedrijven kunnen zich melden bij Jarno Dakhorst, consultant NEN Energie, via energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245. De mogelijkheid bestaat om zitting te nemen in de CEN/TC 12 taakgroep die dit onderzoek uitvoert om meer invloed uit te oefenen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen ook via een korte online vragenlijst de benodigde informatie aanleveren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, telefoon 015 2 690 245 of e-mail energy@nen.nl. Aanvullende informatie over de normalisatie-activiteiten in de olie- en gasindustrie is ook te vinden op de NEN website.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant NEN Energie.

energy@nen.nl

015 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie