Oproep voor experts ontwikkeling normen voor Algen en Algenproducten

24-02-2017 De Europese Commissie (EC) heeft in 2016 opdracht (en financiën) aan CEN gegeven om in een periode van 5 jaar normen voor algen en algenproducten te ontwikkelen. Bedrijven (aanbieders en afnemers van algen, producten en apparatuur), kennis- en onderzoeksinstellingen, labs, (decentrale) overheden, en alle andere belanghebbenden, worden uitgenodigd mee te denken over Europese normen met een nieuw op te richten NEN-normcommissie.

Bij het begin van de opdracht in 2016 heeft CEN hiervoor de werkgroep CEN/BT/WG 218 ‘Algae’ opgericht, waarvan NEN de werkzaamheden heeft gecoördineerd. Het eerste jaar is besteed aan het inventariseren van de toepasbaarheid van bestaande normen (CEN/ISO) voor algen en algenproducten, en of deze normen aangepast moeten worden. Er is in kaart gebracht of er, specifiek voor algen en algenproducten, nog normen moeten ontwikkeld.

Eind 2016 heeft WG 218 een werkprogramma ingediend met CEN documenten (CEN Standards en CEN Technical Reports) die ontwikkeld moeten worden. Het werkprogramma omvat 10, op dit moment, te ontwikkelen documenten. op verschillende terreinen, zoals classificatie van algen, beproevingsmethoden, LCA-gerelateerde aspecten en termen/definities. Deze normen worden ontwikkeld voor toepassing van algen in industrieën zoals de voedingsindustrie, veehouderij, cosmetica, farmacie, alsook toepassing van algen in producten en materialen.

In maart 2017 is bekend of de EC het werkprogramma heeft goedgekeurd. Voorgesteld is om dit werkprogramma te laten uitvoeren door een nieuw op te richten CEN Technical Committee ‘Algae’. NEN zou ook van deze CEN/TC het secretariaat gaan voeren. Een besluit daarover door CEN wordt medio april 2017 genomen, en medio juni 2017 is een kick-off meeting gepland.

Met het oog op deze nieuwe CEN/TC ‘Algae’ wordt er ook een Nederlandse schaduwcommissie opgericht. Vanuit deze NEN-normcommissie wordt het toekomstige werkprogramma gevolgd, en worden experts en delegaties ingezet om de het werkprogramma uit te voeren/hier over mee te praten. De eerste leden voor de normcommissie hebben zich al aangemeld.

Save the date: NEN zal op 23 mei 2017 een NEN Informatiemiddag ‘Algen en (Europese) normalisatie’ organiseren (locatie NEN te Delft). Meer informatie en het programma van de middag volgen nog, maar zet de datum alvast in uw agenda.

Interesse

Indien u interesse heeft in de ontwikkelingen rondom normalisatie en algen/algenproducten en u wilt zich aanmelden voor de NEN normcommissie Algen, dan kunt u contact opnemen met de heer I. (Indra) te Ronde: energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN-Energy

Energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie