Partnerschapsovereenkomst voor Smart Grids in Europa

09-03-2020 CEN, CENELEC en de Europese distributiesysteembeheerders (E.DSO) hebben een partnership ondertekend dat het werk aan slimme netwerken in Europa gaat voortzetten. De overeenkomst is bedoeld om de samenwerking tussen deze partijen te verbeteren door de onderlinge afstemming te versimpelen.

Het doel van de samenwerking is te zorgen voor een passende kennisuitwisseling. Daarbij om hoogwaardige en op consensus gebaseerde ondersteuning te bieden bij het leveren van normen. Deze normen worden toegepast voor grootschalige ontwikkeling van smart grid-technologieën.

Green deal

In de ambitieuze Green Deal die door de Europese Commissie is ontwikkeld, spelen normen een belangrijke rol. Een voorbeeld hier van is de implementatie van een duurzaam en slim gebruik van hulpbronnen en de bevordering van de energietransitie. Deze nieuwe partnerschapsovereenkomst is een stap vooruit in de goede richting. Door de overeenkomst gaat E.DSO, CEN en CENELEC voorzien van hun technische en strategische expertise op het gebied van slimme netten en energiedistributie.

Ook leveren de uitwisselingen tussen de drie organisaties blijvende voordelen op voor andere aanverwante gebieden zoals ICT, cyber security, digitalisering van de energiesector en e-voertuigen. Het nieuwe partnerschap bouwt voort op de bestaande samenwerking tussen de drie organisaties. Zie ook CEN, CENELEC, ETCI Coordination Group Smart Energy Grids

Meewerken aan normen Smart Grids

In Nederland zijn verschillende normcommissies actief die sterk verbonden zijn met het thema Smart Grids. Alle activiteiten in bovengenoemde samenwerking en de Coördination Group -Smart Energy Grids (waarvan Nederland op korte termijn het secretariaat gaat voeren) worden gevolgd en gespiegeld binnen de relevante Nederlandse normcommissies. Via deze normcommissies kunnen Nederlandse stakeholders invloed uitoefenen op de totstandkoming van Europese en mondiale normen die worden ontwikkeld, onderhouden in bovengenoemde coördinatie groep. In deze normcommissies zijn diverse relevante stakeholders vanuit de Nederlandse samenleving actief betrokken.

Het belang van samenwerking

Tijdens de ondertekening gaf de secretaris-generaal van E.DSO aan: ‘Netbeheerders blijven de fundamentele aanjager voor alle vormen van flexibiliteit en de evoluerende behoefte aan efficiënte, reactieve, intelligente netten en participerende klanten. Daarom biedt samenwerking met zowel CEN als CENELEC een platform om kennis te delen en informatiesilo's te doorbreken voor een schone en mooie toekomst.’

Elena Santiago Cid, directeur-generaal van CEN en CENELEC, voegde toe: ’We kijken uit naar onze voortdurende samenwerking met E.DSO. Ons gedeelde belang bestaat erin bij te dragen aan een veilige, duurzame en efficiënte energietransitie in Europa en is in overeenstemming met de doelstelling van de CEN en CENELEC om samen met alle belanghebbenden normen te ontwikkelen die vertrouwen creëren en de interne energiemarkt mogelijk maken ten behoeve van zowel Europese bedrijven als burgers.’

Meer informatie

Voor meer informatie over het platform Smart Grids en mogelijkheden voor deelname aan normalisatie van Smart Grids, neem contact op met Frits Wattjes via ev@nen.nl of 015 2 690 239.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie