Publicatie normontwerp gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie

16-07-2018 De nationale norm NEN 1059 ‘Gasvoorzieningssystemen - Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie’ is op basis van de Europese normen voor gasdrukregeling en -beveiliging opgesteld. Deze norm is herzien en als normontwerp gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 1 oktober 2018 online commentaar indienen op het normontwerp.

Het normontwerp NEN 1059 bevat de relevante functionele eisen voor gasdrukregel- en/of meetopstellingen die onderdeel zijn van een gastransport- en gasdistributiesysteem en aansluitleidingen.

Europese normen

Dit normontwerp bevat de Europese normen NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 voor gasdrukregel- en meetstations. Ook gaat het in op de nationale Code of practice zoals genoemd in de ‘forewords’ en ‘scopes’ voor gasdrukregelinstallaties en -stations voor de gasvoorziening.

Het normontwerp NEN 1059:2018 vervangt de versie uit 2010. In de nieuwe versie zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen.

Belanghebbenden kunnen tot 1 oktober 2018 commentaar indienen via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant Energie, telefoon 015 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Gasdrukregeling en -beveiliging’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen op dit gebied, onder andere op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie