Pyrolyse olie; Europese normontwikkeling en interlaboratoriumonderzoek

25-09-2015 Met de commerciële ontwikkeling van pyrolyse olie uit biomassa (de eerste productiefaciliteiten zijn operationeel in Finland en Nederland), is de vraag naar Europese normen toegenomen. Pyrolyse olie uit biomassa (FPBO, Fast Pyrolyse Bio-oil) heeft dermate andere eigenschappen dan minerale olie, dat er nieuwe test methoden nodig zijn of bestaande testmethoden moeten worden herzien.

Bijvoorbeeld de onmengbaarheid met koolwaterstoffen, maar wel mengbaar met alcohol. Daarnaast kan FPBO niet worden gedistilleerd. Standaard testmethoden, zoals ontworpen voor petroleum producten, zijn daarom ook niet (direct) toepasbaar voor pyrolyse olie.

In 2013 heeft CEN (Europese ) het mandaat (M/525) ontvangen van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van normen voor pyrolyse olie. Het uitvoeren van een testprogramma is onderdeel van dit mandaat, dat uitgevoerd wordt door een Taskforce binnen de CEN-werkgroep CEN/TC19/WG 41.

NEN is binnen deze Taskforce verantwoordelijk voor de uitvoering van analyse m.b.t. testmethoden. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitvoeren van een internationale Round Robin (interlaboratoriumproef) om de kwaliteitsparameters, (toepasbaarheid van) testmethoden en precisie van de tests te kunnen bepalen die kunnen helpen bij de specificatie van pyrolyse bio-olie. Negen pyrolyse oliën zijn verzameld voor deze proef, bestaande uit verschillende grondstoffen (allen biomassa). Acht testlaboratoria zijn geselecteerd voor de uitvoering van de proeven.


De uitvoering van de interlaboratoriumproef houdt enerzijds het verzamelen van de oliën, het prepareren van monsters, verzenden naar testlaboratoria en testmethoden in. Anderzijds zullen de resultaten uit de verschillende laboratoria statistisch geanalyseerd moeten worden op precisie en validiteit. De eerste resultaten van deze interlaboratoriumproef worden eind dit jaar verwacht.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen over het normalisatiewerk en deze interlaboratoriumproef, kunt u in PyNe Newsletter Issue 37 een uitgebreide (Engelstalige) versie van dit artikel vinden, te bereiken via pyne.co.uk. U kunt ook contact opnemen met een van de NEN Consultants Ortwin Costenoble (015) 2 690 330 of Suzan van Kruchten (015) 2 690 165.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN-Energy

Energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie