SafeLNG.nl gelanceerd met resultaten van LNG Veiligheidsprogramma

28-04-2016 Op 26 april 2016 is de website SafeLNG.nl gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de ondertekening van de intentieverklaring voor een vervolgconvenant voor de 'Green Deal LNG' door Anita van den Ende (directeur Klimaat, Lucht en Geluid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Ger van Tongeren (voorzitter van het Nationaal LNG Platform) op het evenement "Innovatieve Transport Brandstoffen in Beweging". De website SafeLNG.nl bevat de resultaten van het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma, dat liep in de periode 2014 en 2015.

Het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma was een initiatief van het Nationaal LNG Platform in samenwerking met TNO, NEN, Vopak, Gasunie, Shell, Engie, Rolande, RIVM en de Rijksoverheid en werd bekrachtigd met het ondertekenen van de 'Safety Deal LNG'. Binnen dit programma werkten experts uit het bedrijfsleven, de onderzoekswereld, overheid en incidentbestrijding nauw samen met als doel: het genereren van de benodigde kennis over LNG en veiligheid. De verkregen informatie wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van regelgeving, beleid, normen en richtlijnen voor het veilig kunnen toepassen van LNG als transportbrandstof in Nederland. Bovendien heeft de informatie een belangrijke waarde voor de hulpdiensten bij het bestrijden van een incident met LNG.

Met de lancering van de website SafeLNG.nl, die grotendeels in het Engels is, zijn de resultaten niet alleen beschikbaar voor de bij het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma betrokken partijen, maar ook voor andere belangstellende partijen in binnen- en buitenland. Met het delen van informatie wordt bovendien beoogd dat dubbel onderzoek naar veiligheid van LNG wordt voorkomen.

LNG is schoner dan traditionele transportbrandstoffen en motoren op LNG zijn bovendien stiller. LNG wordt dan ook gezien als een belangrijke brandstof voor onder meer vrachtwagens en schepen in de transitie naar duurzame brandstoffen. Dit wordt ook onderschreven door de Europese Commissie die in 2014 een richtlijn heeft afgevaardigd waarin Europese lidstaten verplicht worden gesteld om een landelijk dekkend netwerk van LNG-vulpunten te realiseren. Een belangrijke voorwaarde voor de grootschalige introductie van LNG is dat dit veilig gebeurt. Het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma heeft hieraan een significante bijdrage geleverd.

Meer informatie

NEN heeft het programmamanagement gevoerd voor het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met Paula Bohlander, programmamanager, telefoon (015) 2 690 117 of e-mail iv@nen.nl. Voor meer informatie over LNG normen en normalisatie kan contact worden opgenomen met Jarno Dakhorst, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 245 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over LNG normen en normalisatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst.

(015) 2 690 245

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie