Samenwerking ESCoNetwerk.nl en NEN voor energiebesparing

10-02-2014 ESCoNetwerk.nl en NEN hebben besloten om samen te werken. Piet-Hein Daverveldt (algemeen directeur NEN) en Jacqueline Cramer (voorzitter ESConetwerk.nl) hebben hiervoor op maandag 10 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide partijen zullen elkaar, elk vanuit hun onafhankelijke rol, inhoudelijk en qua netwerk versterken op het gebied van energiebesparing.

ESCoNetwerk.nl is een netwerkorganisatie die informatie verzamelt, kennis deelt en valideert en partijen met elkaar verbindt op het gebied van Energy Service Companies (ESCo’s). NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing op nationaal en internationaal niveau. NEN brengt als non-profitorganisatie belanghebbende partijen bij elkaar om gezamenlijk toepasbare afspraken te maken en faciliteert de implementatie hiervan, ook op het gebied van energiebesparing.

Bij een ESCo wordt de energiehuishouding voor een langere tijd uitbesteed aan een externe partij, waarbij energiebesparende maatregelen worden toegepast. De ESCo ontwerpt, realiseert en garandeert een energiebesparing en verzorgt eventueel ook de financiering. De gebouweigenaar betaalt de ESCo terug uit de lagere energierekening waarbij het prestatiecontract garanties geeft over de afgesproken besparingen. ESCo-constructies worden meer en meer toegepast in Nederland en leveren uiteindelijk een substantiële bijdrage aan duurzaamheidsambities en energiebesparingsdoelstellingen.

Informatiebijeenkomsten en normalisatie

In het kader van de samenwerking zal ESCoNetwerk.nl de komende tijd een drietal informatiebijeenkomsten met en bij NEN organiseren. Geïnteresseerde partijen worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomsten worden recente ontwikkelingen op het gebied van ESCo’s besproken en wordt er nagegaan of ESCo-partijen huidige en toekomstige normen kunnen gebruiken bij de realisatie van ESCo’s in Nederland.

Normen en diverse diensten van NEN kunnen een belangrijke rol spelen bij ESCo’s. Te denken valt aan (internationale) normen over audits of energiemanagement. Zo legt een goede en betrouwbare audit de basis voor een goede en betrouwbare ESCo. Maar ook het beheer van certificeringsschema’s (bijvoorbeeld voor een keurmerk) of registerbeheer (van bijvoorbeeld gekwalificeerde personen of partijen) kan NEN verzorgen. Er is een toenemende behoefte aan standaardisatie en transparantie vanuit zowel de markt als de potentiële ESCo-gebruikers. Daarin versterken ESCoNetwerk.nl en NEN elkaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margo Alderliesten van ESCoNetwerk.nl, telefoon (030) 6 981 987 of e-mail margo.alderliesten@esconetwerk.nl of met Indra te Ronde van NEN, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie