Seminar ‘HyLAW’ (waterstof wetgeving)

21-09-2018 Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt u uit voor het Nederlandse seminar van het Europese HyLAW project. Op 9 november organiseren wij het seminar bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarbij wij u kennis laten maken met HyLAW en de bijbehorende publiek toegankelijke online database.

Op de dag hoort u ervaringen uit de praktijk en worden geïdentificeerde juridische en administratieve belemmeringen en de politieke aanbevelingen voor Nederland en Europa gepresenteerd. Natuurlijk geven wij u ook inzicht in Europese best-practices en andere bevindingen.
Dit seminar is daarmee zowel voor de politiek als de Nederlandse markt van groot belang.

Doelgroep

HyLAW is bedoeld voor de markt en de politiek. Voor de markt is er een inventarisatie van de huidige wet- en regelgeving gemaakt en voor de politiek zijn aanbevelingen geformuleerd voor wet- en regelgeving (nationaal en Europees). De aanbevelingen zijn gemaakt om barrières weg te nemen; de wet- en regelgeving van de EU en de 18 deelnemende Europese landen zijn hiervoor in kaart gebracht en vergeleken.

Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelden ga naar NEN Evenementen. Voor meer informatie, neem contact op met Remco Perotti, consultant Energie, telefoon 015 2 690 393, e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie