Start ontwikkeling certificatieschema voor biobased gehalte in producten

29-09-2015 Een kenmerkende eigenschap van biobased producten is het gehalte biomassa dat erin is verwerkt. NEN zoekt belanghebbenden voor de ontwikkeling van een certificatieschema voor onafhankelijke toetsing van dit gehalte. 7 oktober is de kick-off meeting in Brussel, deelname is nog mogelijk.

Het aandeel biomassa dat in een product verwerkt is wordt bepaald volgens de methode die is vastgelegd in de Europese norm EN 16785-1:2015, die eind dit jaar gepubliceerd zal worden. Deze norm specificeert een methode voor het bepalen van het biobased gehalte in producten op basis van radiokoolstof analyse in combinatie met een elementen analyse.

Deelnemers gezocht

Het certificatieschema wordt ontwikkeld door een College van Deskundigen, dat bestaat uit een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbenden. Hiermee wordt optimaal draagvlak gecreëerd voor het certificatieschema. Belanghebbenden uit industrie, onderzoeksinstellingen, overheid en andere geïnteresseerde partijen zijn uitgenodigd om lid te worden. Aan deelname is een jaarlijkse bijdrage verbonden. Vanwege de Europese reikwijdte van het onderwerp is deelname ook mogelijk voor belanghebbenden uit andere Europese landen.

Planning

De commissie van deskundigen start 7 oktober met een kick-off meeting in Brussel, deelname is nog mogelijk. Er zijn vervolgbijeenkomsten in november en december om het certificatieschema af te ronden. Vervolgens zal het worden gevalideerd in pilots voor publicatie in maart.

NEN certificatieschema's

Het doel van NEN is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling, zodat kwaliteit van processen, diensten, producten en personen in de verschillende sectoren op dezelfde manier beoordeeld wordt. Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie. NEN ontwikkelt daar samen met de belanghebbende partijen de normen en certificatieschema’s voor.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.nen.nl/biobased-content.
Of u kunt contact opnemen met Harmen Willemse, Consultant Biobased Economy, telefoon (015) 2 690 295, e-mail harmen.willemse@nen.nl

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contract opnemen met Harmen Willemse, Consultant Biobased Economy.

harmen.willemse@nen.nl

(015) 2 690 295

Normcommissies Energie

Energie