Succesvolle workshop 'Invoeden Groen Gas'

01-06-2016 In het kader van het project Circulaire Economie organiseerde NEN vrijdagmiddag 29 april een workshop ‘Invoeden Groen Gas’. Dit project richt zich op de rol van normen in deze branche. Via een aantal case studies werd gekeken welke behoeften er zijn ten aanzien van normen en het normalisatieproces.

De workshop richtte zich op de vraag hoe normalisatie de ontwikkeling van Groen Gas kan stimuleren, danwel belemmeringen kan weghalen. Meer dan 40 marktpartijen, waaronder netbeheerders, overheid, leveranciers van technische installaties en kennisinstituten, kwamen bij elkaar om de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het invoeden van Groen Gas door te nemen. In drie specifieke ronde tafels werden expertise en inzichten met elkaar gedeeld. Thema's van de tafels waren: systeembalancering, invoedinstallaties van Groen Gas en de Ministeriële Regeling Gaskwaliteit.

Dagvoorzitter Albert van der Molen (Stedin en voorzitter van de landelijke Expertgroep Nieuwe Gassen; Netbeheer Nederland), vatte de uitkomsten bondig samen. Praktische invulling van de MR Gaskwaliteit is nu tussen invoeders van groen gas en netbeheerders geregeld in het zogenaamde Beheersprotocol. Omdat de MR Gaskwaliteit recent is aangepast, wordt momenteel gewerkt aan een update van het Beheersprotocol. Verankering via normalisatie is in ieder geval interessant, verkenning daartoe lijkt zinvol.

Uitkomsten van de workshop

Conclusie van de middag was dat er wellicht een rol is weggelegd voor normalisatie. Het voordeel hiervan is dat met normalisatie een breed draagvlak gecreëerd wordt, want het uitgangspunt is immers dat er betrokkenheid is van de belanghebbenden uit de gehele keten. Deze insteek geeft een normatief document dan ook status. Voorgesteld is om, in eerste instantie, het ketenmanagement (zowel technisch als organisatorisch) van het invoeden van Groen Gas te onderzoeken. Hierbij wordt het Beheersprotocol Invoeden als mogelijk basisdocument gebruikt.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden over deze ontwikkelingen? Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar energy@nen.nl o.v.v. Groen Gas. Wij brengen u dan graag op de hoogte wanneer er weer vervolgstappen zijn gepland.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie