Toekomstige aanvullingen scheepsbrandstof gepubliceerd

17-10-2019 ISO heeft een informatief document gepubliceerd dat in gaat op de toekomstige WHO milieueisen voor scheepsbrandstof. De overwegingen van leveranciers en gebruikers van deze soort brandstof zijn vastgelegd in NPR ISO/PAS 23263 en bieden de markt aanwijzingen voor het ontwikkelen van geschikte zogenaamde 'marine fuels'.

Scheepseigenaren kunnen zich voorbereiden op aanpassingen die voor hun schepen gewenst zijn. Deze aanpassingen maken het mogelijk om het vanaf 2020 afgesproken zwavelgehalte van 0,05% in de stookolie te halen. De informatie is op verzoek van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) verzameld.

Brandstof van de toekomst

De toekomstige brandstof valt al onder de bestaande specificatie voor 'marine fuel', maar de ISO subcommissie ziet voldoende reden om de markt te helpen om op korte termijn over te schakelen op dit nieuwe product. ‘We vergelijken het met de introductie van E10 benzine dit jaar in Nederland’, zegt Ortwin Costenoble, consultant bij NEN. ‘Ook toen moesten de pomphouders en de consumenten bekend worden gemaakt met een brandstof die al binnen de norm viel, maar waar de nieuwe eigenschappen tot vragen kunnen leiden.’

ISO/PAS 23263 behandelt de technische aspecten als kinematische viscositeit, koude operabiliteit, stabiliteit en onderlinge uitwisselbaarheid van (oude en nieuwe) brandstoffen. Buiten lagere zwavelgehaltes komen er ook biobrandstofvarianten op de markt. Er is gekozen voor een nieuwe vorm om snel de gegevens bij elkaar te kunnen hebben en te publiceren.

Meer informatie en deelnemen

Voor meer informatie over de brandstoffen en de toekomst van scheepsbrandstof kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie, telefoon 015 2 690 326, of e-mail energy@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied en lid worden van commissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie