Twee normontwerpen voor bio-based producten ter commentaar gepubliceerd

14-08-2014 Bio-based productnormen voor commentaar tot 14 september. CEN heeft twee ontwerpnormen opgesteld: prEN 16751 over Sustainability criteria en prEN 16760 over Life Cycle Assessment. Nederlandse belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 14 september 2014. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

PrEN 16751 beschrijft horizontale duurzaamheidscriteria die van toepassing zijn op bio-based producten. De norm voorziet in een raamwerk om informatie te kunnen verschaffen over het management van duurzaamheidsaspecten. PrEN 16760 beschrijft voorwaarden die worden gesteld aan de uitvoering van een life cycle assessment (LCA) en geeft verdere richting aan de uitvoering ervan. Beide normen zijn niet van toepassing op voeding-, diervoeder-, of energie-gerelateerde (bio-based)producten.

Vanuit de Nederlandse normcommissie 310 031 ‘Bio-based producten’ is een aantal belanghebbenden uit het Nederlandse bedrijfsleven direct betrokken bij de ontwikkeling van deze normen. Via deze normcommissie wordt het Nederlandse commentaar op de conceptnormen voor bio-based producten verzorgd. Belanghebbenden die willen meewerken aan de ontwikkeling van of willen meebeslissen over deze Europese normen, kunnen lid worden van deze normcommissie.

Commentaarperiode

Commentaar indienen op PrEN 16751 en PrEN 16760 is mogelijk tot
14 september a.s. De aangeleverde commentaren worden door de Nederlandse normcommissie besproken en, zo mogelijk, ingediend in het Europese normontwikkelingstraject.

Het invulformulier voor commentaar kan per e-mail worden opgevraagd bij Indra te Ronde: indra.teronde@nen.nl of bij Linda Helwig: linda.helwig@nen.nl.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie