Tweede SolidStandards training Vaste Biobrandstoffen en duurzaamheid wederom succes!

08-07-2013 Als onderdeel van het Europese project SolidStandards organiseerde NEN op 3 juni jl. voor de tweede maal een trainingssessie over normen voor kwaliteit en duurzaamheid van vaste biobrandstoffen.

Het geven van trainingen is één van de projectonderdelen waarbij er, in totaal in 10 Europese landen met ruim 700 deelnemers, kennis wordt gedeeld over de normen voor vaste biobrandstoffen. Dit is ook een manier waarop behoeftes in kaart worden gebracht om normen te verbeteren en/of nieuwe normen te ontwikkelen.

Zo werd tijdens deze training, die volledig was volgeboekt, duidelijk dat er een aanvullende behoefte is aan normen voor veiligheid en gezondheid bij opslag/transport van vaste biobrandstoffen. Meer informatie is terug te vinden op www.solidstandards.eu.

Aan de hand van de presentaties, die werden gegeven door ECN en Agentschap NL, en een interactieve sessie is op de inhoud van de normen en certificatie ingegaan. De focus lag daarbij op houtpellets. Ook is er van gedachten gewisseld over duurzaamheidsaspecten van vaste biobrandstoffen.

Interesse?

Mocht u geïnteresseerd zijn in het project SolidStandards, en de uitkomsten ervan, of informatie willen ontvangen over de normcommissie 310 029 'Vaste Biobrandstoffen' dan kunt u ook contact opnemen met Indra te Ronde, NEN Energiewinning, e-mail: energy@nen.nl of telefoon (015) 2 690 406.Eerder door u bekeken

Meer informatie of meedoen?

Informatie over SolidStandards en/of meedoen aan de normcommissie 'Vaste Biobrandstoffen'? Hiervoor neemt u contact op met Indra te Ronde, NEN Energiewinning

(015) 2 690 406

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie