Tweede concept van mondiale norm voor duurzaamheidscriteria bio-energie ter commentaar

04-07-2013 Binnen de commissie "Sustainability criteria for bioenergy" wordt gewerkt aan de gelijknamige norm ISO 13065. Op het eerste normconcept dat onder de leden van ISO/PC 248 was verspreid was significant commentaar binnengekomen, dat besloten was om eerst een tweede normconcept te circuleren alvorens een normontwerp voor publiek commentaar te publiceren.

In de achterliggende maanden is hard gewerkt om alle commentaren te behandelen.

Naast een week lang overleg begin dit jaar in Sippy Downs, Australië, alwaar goede stappen werden gezet, werden de discussies voortgezet via verscheiden web meetings. Drie werkgroepen werken aan de ontwikkeling van een of meer hoofdstukken van de norm. Binnen de werkgroepen is consensus over de nieuwe normtekst. De tekst is consistenter geworden en er is duidelijkheid over de opbouw van de principes, criteria en indicatoren.

Van medio juni t/m medio september circuleert het tweede normconcept ter stemming en commentaar onder de ISO/PC 248 leden, waaronder Nederland.

Partijen die belangstelling hebben om dit normconcept in te zien en hierop commentaar te leveren, en daarmee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke ISO-norm met duurzaamheidscriteria voor bio-energie, kunnen lid worden van de normcommissie 310 383 "Duurzaamheidscriteria voor biomassa".

Het werkprogramma en activiteiten van de normcommissie zijn terug te vinden op de website.

Eerder door u bekeken

Meer informatie en deelname

Bent u geïnteresseerd in deze normcommissie? Dan kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, NEN Energiewinning

(015) 2 690 441

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie