Uitrol van bio-energie duurzamer met ISO 13065

30-10-2015 Een nieuwe ISO-norm beoordeelt duurzaamheid van producten en processen gerelateerd aan bio-energie. De norm heeft een enorme potentie om klimaatverandering aan te pakken, energieleveringszekerheid te bevorderen en duurzame ontwikkeling aan te moedigen.

De nieuwe NEN-ISO 13065:2015 'Duurzaamheidscriteria voor bio-energie' bevat een kader met milieu-, sociale en economische aspecten. Deze aspecten versimpelen het beoordelen van en het vergelijken tussen processen en producten, toeleveringsketens en toepassingen van bio-energie.

Hoe helpt ISO 13065
Verscheidene landen en regio’s hebben ambitieuze doelstellingen voor bio-energie in het komend decennium. ISO 13065 kan een instrument zijn om overheden te helpen aan die doelstellingen te voldoen. Zowel nationale als internationale markten zullen profiteren door bio-energie meer competitief te maken, met name voor producenten in ontwikkelingslanden, en door het wegnemen van technische handelsbelemmeringen.

Geharmoniseerde aanpak
ISO 13065 biedt een geharmoniseerde aanpak van duurzaamheidscriteria zonder drempelwaarden voor te schrijven. Het kan door uiteenlopende gebruikers op verschillende manieren worden toegepast:

  • Bedrijven – door een standaard raamwerk kan het bedrijfsleven dezelfde taal spreken wanneer het de aspecten van duurzaamheid beschrijft.
  • Inkopers – door duurzaamheidsinformatie van leveranciers te vergelijken, helpt ISO 13065 met het identificeren van bio-energieprocessen en -producten die voldoen aan hun eisen.
  • Andere normen, certificatie-initiatieven en overheidsinstellingen –als bron van informatie over duurzaamheid en als een transparante basis voor alle marktactoren, helpt ISO 13065 aan de wettelijke eisen te voldoen.

Toepasbaarheid
ISO 13065 kan worden toegepast in de gehele toeleveringsketen of delen hiervan, maar ook in een enkel proces in die keten. De norm is van toepassing op alle vormen van bio-energie, ongeacht de grondstof, de geografische ligging, technologie of eindgebruik. ISO 13065 dient niet ter vervanging van nationale wet- en regelgeving of duurzaamheidscertificatiesystemen.

Europese vertaalslag
Met de publicatie van ISO 13065 wordt in Europees verband onder CEN/TC 383 'Sustainably produced biomass for energy applications' gekeken of een Europese vertaalslag van ISO 13065 mogelijk is. ISO 13065 schrijft geen drempelwaarden voor, maar in Europa bestaat wel een (wettelijk) kader waarbinnen organisaties hun activiteiten (zouden) moeten uitvoeren. Een taakgroep bestudeert momenteel de mogelijkheden voor het scheppen van een Europese context voor de duurzaamheidscriteria in ISO 13065. Een geharmoniseerde Europese interpretatie van deze duurzaamheidscriteria kan mogelijk ook binnen Europa technische handelsbelemmeringen verder wegnemen.

Groei bio-energie
Bio-energie komt uit organisch materiaal zoals houtachtige restproducten en landbouwgewassen. Het kan worden gebruikt voor de productie van transportbrandstof en elektriciteit, maar ook voor verwarming of koeling. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voorziet een toename van de vraag naar primaire energie uit biomassa tot het equivalent van 1.827 miljoen ton olie in 2030, ofwel 12 % van de mondiale vraag naar primaire energie; twee keer het volume van 1990 (bron: World Energy Outlook Special Report Energy and Climate Change 2015).

Animatie van ISODit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op het ISO nieuwsbericht “Creating the bioenergy boom sustainably with ISO 13065

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over ISO 13065 of mogelijkheden voor deelname aan normcommissie 310 383 'Duurzaamheidscriteria voor biomassa' kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 245 of e-mail jarno.dakhorst@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: Jarno Dakhorst, NEN-Energy

energy@nen.nl

(015) 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie