Vacature voorzitter Secundaire brandstoffen (Europees) - CEN/TC 343/WG 3

04-07-2013 De scope van CEN/TC 343 is het ontwikkelen, en onderhouden van normen op het vlak van Secundaire brandstoffen: terminologie, brandstofspecificaties en klassen, kwaliteitsmanagementsysteem, monstername, fysische en mechanische testmethoden, chemische testmethoden en aanvullende testmethoden.

Werkgroep 3 houdt zich bezig met de normen voor monstername en aanvullende testmethoden. De leiding van deze Werkgroep ligt in Nederland.

Voor de functie van voorzitter is een vacature ontstaan die tot voor kort werd ingevuld door Timo Gerlagh van AgentschapNL. Deze functie is gelieerd aan de Nederlandse normcommissie vaste biobrandstoffen.

Via deze weg bieden wij u de kans een strategische positie te bekleden in het netwerk van internationale inspectie- en analysebedrijven. NEN kan u desgewenst ondersteunen als werkgroep secretariaat.

Ter informatie

Onderstaande normen zijn ontwikkeld door WG 3:

NEN-EN 15590:2011 en

Vaste secundaire brandstoffen - Bepaling van de potentiële snelheid van de microbiële zelfverwarming met gebruik van de werkelijke respiratieindex

NEN-EN 15440:2011 en

Vaste secundaire brandstoffen - Methode voor de bepaling van het biomassagehalte

NEN-EN 15442:2011 en

Vaste secundaire brandstoffen - Methoden voor monsterneming

NEN-EN 15443:2011 en

Vaste secundaire brandstoffen - Methoden voor het prepareren van laboratorium monsters

NPR-CEN/TR 15591:2007 en

Vaste secundaire brandstoffen - Bepaling van het aandeel biomassa gebaseerd op de 14C methode

NPR-CEN/TR 14980:2004 en

Vaste secundaire brandstoffen - Rapport over relatieve verschillen tussen biodegradeerbare en biogene fracties van SRF

NPR-CEN/TR 15441:2006 en

Vaste secundaire brandstoffen - Richtlijnen voor arbotechnische maatregelen

Eerder door u bekeken

Aanmelden voor 1 augustus!

Geïnteresseerden voor deze functie kunnen tot 1 augustus 2013 contact opnemen met Annemarie de Jong, Secretaris normcommissie vaste biobrandstoffen

(015) 2 690 326

annemarie.dejong@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie