Vernieuwde eisen aan benzine en diesel

20-07-2018 Eind 2017 zijn de nieuwe, aangepaste kwaliteitsnormen voor benzine en diesel gepubliceerd. De aanpassingen houden verband met verplichte consumenteninformatie, maar ook met een verbeterde kwaliteit. Met de toenemende bijmenging van bio-ethanol en biodiesel is het van belang niet meer terug te vallen op de oude kwaliteitsnormen.

De nieuwe kwaliteit van reguliere benzine en diesel is vorig jaar al door de Europese brandstofexpert van CEN goedgekeurd. NEN heeft de normen in november 2017 gepubliceerd, later gevolgd door een set aan alternatieve brandstofnormen. Echter, de markt koopt de aangepaste normen niet. Wellicht omdat veel van de basiseisen gelijk blijven t.o.v. EN 228:2012 en EN 590:2015. Veel aanpassingen (amendementen) zijn ingegeven door wijzigingen in de Richtlijn Brandstofkwaliteit, die bekend geacht mag worden. Maar er zijn ook verduidelijkingen voor producenten van benzine t.a.v. de veiligheid, de kwaliteit van biodiesel en voor partijen die biodiesel bijmengen (FAME).

Consumentenlabels

Meest opvallende aanpassing is de directe link die in de normen is gelegd naar de symbolen uit NEN-EN 16942. De norm stelt voor benzine, diesel, aardgas, autogas en waterstof vast hoe duidelijk gemaakt moet worden dat de auto geschikt is voor één of meerdere brandstoffen. De symbolen zijn wettelijk verplicht per 12 oktober 2018. De kwaliteitsnormen zijn bedoeld voor de leveranciers van brandstof. Met de aanpassingen sluiten ze nu beter aan op de hogere eisen van moderne voertuigen. CEN heeft de ontwikkeling van een volledige herziening van EN 228 en EN 590 inmiddels ook al ingezet.

Meer informatie

Voor meer informatie over de brandstoffen en consumenten labels kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie, telefoon 015 2 690 326, of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied en lid worden van commissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar enery@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie