Volgende stap in marktstimulering bio-based plastics

18-12-2014 De Europese overheid heeft een wijziging van de Richtlijn voor Verpakking en Verpakkingsafval (PPWD) waarmee zij de uitdaging aangaat om het gebruik van plastic wegwerptasjes te stoppen. In haar commentaar op de bindende EU-regels verklaarde EU Parlementariër Auken dat "EU-lidstaten vanaf nu maatregelen moeten nemen om het gebruik van plastic tassen te verminderen. Ze kunnen kiezen hoe ze dit doen: ze voeren prijzen in voor normale plastic zakken of even doeltreffende maatregelen, of zij sturen op ambitieuze reductiedoelstellingen".

Het voorstel duwt besluitvorming expliciet naar het niveau van de lokale lidstaat, waar besluiten het best in overeenstemming gebracht kunnen worden met de lokale dagelijkse praktijk, het gebruikersgedrag, maar bijvoorbeeld ook de lokale infrastructuur en marktsituatie. "Dit is van cruciaal belang omdat het met terugwerkende kracht nationale wetgeving van lidstaten sanctioneert, zoals Italië en Frankrijk. Beide landen hebben erkend dat er voordelen haalbaar zijn met biologisch afbreekbaar en composteerbare boodschappentassen", meldt De Bie, voorzitter van European Bioplastics. "Deze landen zijn pioniers om de ecologische voordelen van zulke tassen op een gunstige manier op te pakken. Dat geldt ook ten aanzien van het verhogen van separate inzameling van groen afval, waarbij de stroom van afvalstort wordt weggehouden”

Wat zeer te waarderen is in dit verband is de goedkeuring van de Europese norm EN 13432 (Verpakking — Eisen voor verpakking die terug te winnen is via compostering en biodegradatie —Test schema en evaluatie criteria voor de uiteindelijke acceptatie van verpakking) als de norm om biologische afbreekbaarheid te certificeren. Dit kan bijdragen aan initiatieven om de biologische afbreekbaarheid en de composteerbaarheidsetikettering voor plastic tasjes te verbeteren. NEN leidt twee lopende onderzoeksprojecten die enerzijds bezig zijn om de composteerbaarheidsnormen te verbeteren en anderzijds om een bio-based label uit te werken. European Bioplastics is ook partner hierin.

Industriële compostering heeft een keten van gemeentelijke inzameling en bewerking nodig, wat leidt tot een relatief grote gecontroleerde en continue-lopende composteerinstallatie. Voor veel lokale Europese overheden zullen kosten of afstanden eerder leiden tot het stimuleren van compostering bij de mensen thuis. De Richtlijn staat dit toe, maar de situatie, en daarmee de testmethode voor de plastic tasjes, is anders. NEN probeert dit, via zogenaamd ‘co-normatief te onderzoeken en vast te leggen in eenduidige normen die breed toepasbaar zijn. Naast verpakkingsfolie of plastic tasjes, gaat dit onderzoek ook in op andere bio-plastics. Verder wordt vergisting tot biogas of recyclering tot nieuwe plastics als mogelijke opties bestudeerd.

Al deze opties vragen, zo erkend de EU, eenduidige informatie naar de consument. Er zijn al verschillende ecologische labels, maar wat zeggen die de consument nu eigenlijk. Hoe duidelijk zijn ze en kunnen we het gehalte aan biologisch materiaal, de duurzaamheid van het plastic tasje en de afvalfase na gebruik op een eenduidige manier communiceren? Vragen waar NEN samen met Nederlandse, Engelse en Duitse universiteiten probeert antwoord op te geven. Het feit dat de wijziging van de Richtlijn gepaard gaat met de eis aan de Europese Commissie, om een verslag voor te leggen aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen op het milieu van het gebruik van verschillende types afbreekbare tassen, geeft al aan dat goede testnormen en consumenteninformatie al belangrijk zijn en alleen nog maar belangrijker zullen worden.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in het werk van NEN aan normen of co-normatief onderzoek, stuur een e-mail naar energy@nen.nl of bel de secretaris van het nationale normplatform, Indra te Ronde,
telefoon: (015) 2 690 326.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Indra te Ronde

(015) 2 690 326

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie