Waterstof en normalisatie: doet u ook mee?

25-09-2015 Waterstof kan een belangrijke component worden in een toekomstig, duurzaam energiesysteem. Waterstof heeft als voordeel te kunnen worden ingezet als energiedrager èn als brandstof. Het kan worden geproduceerd door diverse energiebronnen via bijvoorbeeld elektrolyse (zon- of, windenergie, waterkracht), of bijvoorbeeld uit biomassa of uit aardgas.

Wij zijn als NEN actief betrokken bij diverse (pre)normalisatietrajecten op het gebied van waterstof, zowel op nationaal als Europees/internationaal niveau:

  • Op 29 april 2015 is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 35 gepubliceerd met (technische) veiligheidsvoorschriften voor waterstoftankstations. Dit document draagt bij aan het veilig kunnen rijden op waterstof.
  • De nationale normcommissie ‘Waterstof en Brandstofcellen’ is actief betrokken bij de ISO-commissie ‘Hydrogen technologies’ en de IEC-commissie ‘Fuel cell technologies’.
  • Er is een Europees platform opgericht (CEN/CENELEC Sector Forum Energy Management Working Group Hydrogen) die in kaart brengt wat er nodig is op het gebied van onderzoek en normen, om uiteindelijk een (Europese) Power-to-Gas industrie te kunnen realiseren. De scope betreft het gehele systeem van de connectie met het elektriciteitsnet, de elektrolysers, het gebruik van puur waterstof voor verschillende applicaties waaronder mobiliteit, het bijmengen van waterstof in het aardgasnet en een veelheid aan overkoepelende onderwerpen waaronder het meten, certificeren, opleiden, en – niet onbelangrijk – de veiligheid van het systeem. Als vervolgstap van het platform wordt naar verwachting volgend jaar een Europese CEN/CENELEC technische commissie opgestart.

Meer informatie

Voor meer informatie over, of deelname aan bovengenoemde activiteiten kunt u contact opnemen met Françoise de Jong of Indra te Ronde (015) 2 690 406 of energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN-Energy

Energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie