Wereld Accreditatiedag 2016 in het teken van overheidsbeleid en -toezicht

09-06-2016 Veel organisaties zijn bekend met inspecteurs en auditors die op een onafhankelijk manier kunnen beoordelen of aan normen en voorschriften wordt “voldaan”. Maar hoe weten we zeker dat zij dat op de juiste en een eerlijke manier doen? Accreditatie is de onafhankelijke beoordeling van instanties die conformiteitsbeoordelingen uitvoeren tegen erkende normen om onpartijdigheid en competenties te garanderen.

Om de bekendheid rondom het belang van accreditatie te verhogen, organiseren de International Accreditation Forum (IAF) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) jaarlijks ‘Wereld Accreditatie Dag’ op 9 juni. Dit jaar wordt er vooral gekeken naar hoe accreditatie overheidsbeleid en -toezicht kan ondersteunen.

Normen en conformiteitsbeoordelingen kunnen gebruikt worden door beleidsmakers om te zorgen voor een betere regelgeving, bescherming van het milieu, de openbare veiligheid, het voorkomen van fraude, het bevorderen van eerlijke en efficiënte markten en meer vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur.

Accreditatie

Certificering, kalibratie, testen, inspecties en validatie en verificatie zijn allemaal vormen van conformiteitsbeoordelingen die kunnen worden geaccrediteerd. Ze zijn een grote aanwinst voor de publieke sector om te helpen met het behalen van beleidsdoelstellingen. Een voorbeeld hiervan is dat een accreditatie het Ministerie van Justitie kan helpen om ervoor te zorgen dat forensische activiteiten, zoals een DNA-analyse, betrouwbaar zijn en volgens best practices wordt uitgevoerd. Ook de sectoren die gaan over gezondheid, veiligheid, milieubescherming en de bouw kunnen van accreditatie profiteren.

IAF en ILAC benadrukken dat de overheid en toezichthouders accreditatie en andere conformiteitsbeoordelingen kunnen gebruiken om onder andere:

  • De prestaties van bedrijven te verbeteren door risico’s te minimaliseren en de handel te bevorderen
  • Regelgeving en de naleving daarvan op een efficiënte wijze in te vullen
  • De effectiviteit van hun werkzaamheden te vergroten

Real-life voorbeelden

ISO, IAF, ILAC en de Independent International Organization for Certification geven real-life voorbeelden van hoe accreditatie helpt om publieke belangen te dienen, variërend van ondersteuning van forensische wetenschap in het Verenigd Koninkrijk tot ondersteuning van uitvoering van de meststoffenwetgeving in Nederland en de verbetering van voedselveiligheid in Australië. Bekijk de casestudies hier: www.publicsectorassurance.org

#NEN100jr

In het kader van het 100-jarig bestaan van NEN in 2016 plaatsen wij wekelijks nieuwsberichten over oude, interessante, verrassende normen. Wilt u meer weten over onze mijlpaal? Neem dan een kijkje op www.nen.nl/100jaar. Als u zelf een leuke anekdote met ons wilt delen, doe dat dan met #NEN100jr op Twitter of LinkedIn.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie