Werk mee aan pv-richtlijn

18-11-2013 Het heeft jaren geduurd, maar nu lijkt het ook in Nederland te gaan gebeuren: een doorbraak van zonne-energie. Om te voorkomen dat deze groeimarkt wordt overspoeld door minder goede producten en installateurs is een groot aantal nieuwe normen in ontwikkeling.

Normen zijn objectieve en onafhankelijke maatstaven, waaraan mensen, processen, producten en installaties kunnen worden getoetst. En aan de hand waarvan de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de photo-voltaïsche (pv) installaties kunnen worden gewaarborgd.

Certificatie

Zo kunnen vakkundige pv-installateurs nu worden gecertificeerd door Cito. En hun opleidingen kunnen worden geaccrediteerd door de stichting Kwaliteitsborging Installatiesector. Om inferieure producten van de markt te weren heeft Kiwa een register geopend voor deugdelijke pv-onderdelen. Ook die kunnen worden getoetst aan steeds meer normen als objectieve maatstaven.

Producten

Momenteel is bij het mondiale normalisatie-instituut IEC een vrij groot aantal nieuwe normen voor losse pv-producten in ontwikkeling of recentelijk verschenen.
Het accent ligt bij deze normen vooral op de elektrotechnische aspecten. Aan dit hele normstelsel wordt vanuit Nederland een belangrijke bijdrage geleverd door normcommissie NEC 82 ‘Zonne-energiesystemen’ bij NEN.

Bouwkundig

Daarnaast is er in Nederland sinds kort een norm voor de bouwkundige montage van pv-installaties als geheel, NEN 7250 (normontwerp). De termijn voor commentaar op het ontwerp van deze norm is inmiddels voorbij, zodat hij definitief kan worden gepubliceerd.

Nationale pv-richtlijn

Aan de aansluiting van de pv-installatie als geheel op de reguliere laagspanningsinstallatie in een woning of gebouw worden in ons land eisen gesteld vanuit de NEN 1010. Maar bij de grootschalige toepassing van pv-installaties die nu op gang is gekomen zijn binnen die eisen verschillende hiaten aan het licht gekomen. Vooral de beveiliging van de reguliere AC-installatie tegen DC-invloeden vanuit de photo-voltaïsche (pv) installatie is een punt van discussie.

Onze nationale laagspanningsnorm NEN 1010 dient hieraan te worden aangepast. Maar zo’n wijziging moet passen binnen de wereldwijde laagspanningsnorm IEC 60364. En dat proces duurt te lang, gezien de snelle toename van het aantal pv-installaties in ons land.
Om het vereiste niveau van elektrische veiligheid ook nu - tijdens de snelle groei van de pv-markt - al in stand te houden, heeft de NEN 1010-commissie besloten eerst alvast een nationale richtlijn voor pv-installaties als geheel te ontwikkelen. Die wordt onderdeel van de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 5310. Hiervoor is bij NEN een speciale werkgroep opgericht.

De NEN 1010 en NPR 5310 stellen nu al eisen aan pv-installaties. Bestel ze extra voordelig samen in één digitaal pakket

Eerder door u bekeken

Informatie of contact

Markpartijen en andere organisaties in ons land die hier belang bij hebben, kunnen zich melden bij de secretaris van de werkgroep: Annemarie Mewe

(015) 2 690 177

materialen&bouwproducten@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie