Werkgroep normalisatie Algen en Algenproducten van start gegaan

24-02-2016 Een nieuwe werkgroep gaat dit jaar in kaart brengen welke normen bruikbaar zijn voor algen en algenproducten, en welke nieuwe normen er ontwikkeld moeten worden. De werkgroep CEN/BT/WG 218 ‘Algae’ voerde op 13 januari zijn eerste vergadering.

Algen en algenproducten kunnen worden gebruikt voor producten (zoals medicijnen, cosmetica, maar bijvoorbeeld ook voor materialen voor verpakkingen), food, feed en energie. De thema’s waarop de nieuwe werkgroep zich richt zijn (specificaties van/voor):

  • algen en algenproducten (waaronder classificatie van typen algen, chemische analysemethoden voor bijvoorbeeld oliën op basis van algen);
  • de kwaliteit van algenproducten voor energietoepassingen;
  • de kwaliteit van algenproducten voor niet-energietoepassingen;
  • de verwerking van algen;
  • stikstofopname en CO2 opname;
  • vaste en vloeibare reststromen.

Scope

Tijdens de eerste vergadering is de scope vastgesteld (zie figuur). Ook zijn de hierboven genoemde thema’s in de werkgroep afgestemd, en is er een werkverdeling gemaakt. Er kunnen in totaal 3-4 experts per land worden genomineerd door ieder nationaal normalisatie-instituut (voor Nederland is dit NEN). Via NEN zijn er nog enkele plekken beschikbaar.

Heeft u interesse? Meld u dan aan bij de heer I. te Ronde, consultant NEN Energie e-mail: indra.teronde@nen.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u zich tot hem wenden.

Basis werkgroep

Aan de oprichting en werkzaamheden van de nieuwe werkgroep ligt een normalisatieverzoek (standardization request, ook wel mandaat genoemd) van de Europese Commissie aan CEN ten grondslag. NEN voert het secretariaat van deze werkgroep. De resultaten van de werkgroep worden dit jaar verwerkt in een werkprogramma. Daarin staat ook wíe de norm(door)ontwikkeling zal gaan uitvoeren (welk bestaande of nieuwe CEN Technical Committee). In de jaren erna zal het werkprogramma vervolgens worden uitgevoerd.

Nationaal platform
NEN richt binnenkort een nationaal normalisatie-platform op waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. Ze hoeven daarvoor niet perse CEN/BTWG 218 expert te worden. Via dit platform kan, in eerste instantie, vrijblijvend kennis en ervaring van algen en algenproducten worden uitgewisseld (ook in relatie tot normalisatie). Ook wordt kennisuitwisseling met de Nederlandse experts van CEN/BT/WG 218 door NEN gefaciliteerd. Interesse? Meld u dan aan via indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN-Energy

Energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie