Workshop Normalisatie voor duurzame ontwikkeling van Arctische wateren

22-05-2018 Als gevolg van klimaatverandering wordt het Noordpoolgebied steeds toegankelijker. De verwachting is dat de economische activiteiten in dit kwetsbare gebied zullen toenemen. Hierbij kan worden gedacht aan scheepvaart, visserij, mijnbouw, energiewinning en toerisme. Naast de activiteiten die in de Arctische wateren plaatsvinden, zal ook aanvullend infrastructuur nodig zijn zoals havens om deze activiteiten te faciliteren. Het Nederlands, Europees en mondiaal beleid ten aanzien van het Arctisch gebied onderkent deze ontwikkelingen. Belangrijke uitgangspunten in het beleid zijn duurzame ontwikkeling, internationale samenwerking en wetenschappelijk onderzoek.

Normalisatie is een krachtig instrument om via een multi-stakeholderproces tot breed gedragen internationale afspraken te komen die het kader bepalen voor duurzame ontwikkeling in het Noordpoolgebied en handvatten biedt voor een veilige bedrijfsvoering voor mens en milieu. Onderzoeksresultaten dienen hierbij als wetenschappelijke basis en kunnen op deze wijze via normen beschikbaar worden gesteld aan partijen die actief zijn of willen worden in het Noordpoolgebied.

Workshop

Het Dutch Arctic Circle netwerk organiseert in samenwerking met NEN en Jolmar Consultancy een workshop om de normalisatiebehoeften voor duurzame ontwikkeling van Arctische wateren in kaart te brengen. Het doel van deze workshop is tot de eerste schetsen voor een routekaart naar 2030 te komen. Verder wordt bekeken welke (leidende) rol Nederland en haar stakeholders kunnen en willen spelen om tot deze internationale afspraken te komen. De workshop vindt op woensdag 6 juni 2018 in de ochtend plaats bij Gusto MSC in Schiedam. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 09.00 - Registratie
 • 09.15 - Welkom door gastheer en veiligheidsinstructie
 • 09.20 - ‘Setting the scene’, visionair verhaal over toekomstige economische ontwikkelingen op de Noordpool en issues rond normering (Jorden Splinter, Ministerie Buitenlandse Zaken)
 • 09.30 - Normering en onderzoek (Hein Daanen, VU Amsterdam)
 • 09.40 - Uptake Arctic Operations Handbook (Albert Aalbers, MARIN)
 • 09.50 - Uptake IMO Polar Code (Wibbo Hofman, Maritime Institute Willem Barentz)
 • 10.00 - Introductie break-out sessies (Jarno Dakhorst, NEN)
 • 10.10 - Koffiepauze
 • 10.30 - Break-out sessies om tot roadmap 2030 te komen
 • 12.00 - Plenaire afsluiting met terugkoppeling break-out sessies en vervolgafspraken
 • 12.30 - Netwerklunch

Aanmelden

Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden bij Linde van Bets van WING, per e-mail aan linde.vanbets@wing.nl onder vermelding van "workshop normering".

Meer informatie

Normalisatie voor bedrijfsvoering in het Arctisch gebied is niet nieuw. Sinds een aantal jaren houdt de normcommissie 'Arctic operations' zich bezig met het ontwikkelen van ISO-normen voor de olie- en gassector. De afgelopen periode zijn de eerste normen gepubliceerd op het gebied van werkomgeving, milieumonitoring, materiaaleigenschappen en gegevensverzameling. Binnenkort volgen nog ISO-normen op het gebied van ijsmanagement en handelingen bij noodsituaties. Deze ISO-normen kunnen ook als basis dienen om het toepassingsgebied te verbreden naar andere activiteiten dan olie- en gaswinning en -productie. Meer informatie over normalisatie in het Noordpoolgebied is te vinden op www.nen.nl/arctic. Neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via e-mail aan energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245, voor aanvullende informatie.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie