Addendum bij HKZ-norm Jeugdzorg

16-10-2014 Op verzoek van Jeugdzorg Nederland heeft HKZ addenda ontwikkeld bij de HKZ-normen voor Jeugdzorg en Bureaus Jeugdzorg. In deze addenda wordt een relatie gelegd tussen de acties uit het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg en de HKZ-normen.

Door de acties uit het Kwaliteitskader op te nemen in de PDCA-systematiek van de HKZ-norm wordt duidelijk gemaakt dat het voorkomen van seksueel misbruik niet een eenmalige activiteit is binnen een organisatie. Het is een doorlopend proces waarbij de organisatie blijft leren van gemaakte fouten en blijft verbeteren. Het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg wordt hiermee ingebed in de bedrijfsvoering van een organisatie.

Bovendien wordt gecombineerde toetsing op de HKZ-norm en het Kwaliteitskader mogelijk door de acties uit het Kwaliteitskader te linken aan de HKZ-normen. De Certificerende Instelling toetst dan niet alleen of een organisatie voldoet aan de HKZ-normen, maar ook of zij de acties uit het Kwaliteitskader opvolgt. De Certificerende Instelling geeft bij goed resultaat hierover een verklaring af op het HKZ-certificaat. Met deze verklaring kan de organisatie laten zien dat zij zich houdt aan de acties zoals afgesproken in het Kwaliteitskader.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de addenda: Kaat van der Haar-Coessens, consultant HKZ, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail Kaat.vanderhaar@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over HKZ?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

info@hkz.nl

Meer Zorg & Welzijn