Meedenken over HKZ Cliënt-/Patiëntveiligheid

02-10-2014 Op maandagmiddag 27 oktober a.s. organiseert HKZ een bijeenkomst voor organisaties die gecertificeerd zijn op HKZ-Cliënt/Patiëntveiligheid om met hen van gedachten te wisselen over hun ervaringen met de norm.

In 2009 bracht HKZ het certificatieschema Cliënt-/Patiëntveiligheid uit. Er is veel gebeurd sinds 2009, aanleiding voor HKZ om de norm te gaan herzien.

In eerste instantie waren er twee versies: één specifiek voor ziekenhuiszorg en één voor overige zorginstellingen. Inmiddels is er ook een versie specifiek voor Endoscopieafdelingen en is het schema als module beschikbaar bij de HKZ-normen voor Ambulancezorg, Dialysecentra, GGZ, Huisartsendienstenstructuren en Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties.

De toetsing op basis van de norm is geëvalueerd en bijgesteld waar nodig en er zijn trainingen georganiseerd voor auditoren. Zorgorganisaties moesten zich oriënteren op de consequenties, ook voor hen organiseerde HKZ workshops om hen daarin te begeleiden.

Inmiddels zijn er zo’n 40 organisaties gecertificeerd voor Cliënt/Patiëntveiligheid; hetzij op basis van een zelfstandige norm, hetzij op basis van een module in combinatie met een van de overige HKZ-normen. Ook zijn er in de afgelopen tijd ontwikkelingen geweest omtrent het denken over cliënt-/patiëntveiligheid en het omgaan met risico’s.

Uitnodiging

Op maandagmiddag 27 oktober a.s. organiseert HKZ een bijeenkomst voor organisaties die gecertificeerd zijn op HKZ-Cliënt/Patiëntveiligheid om met hen van gedachten te wisselen over hun ervaringen met de norm. Graag horen we van u of u deel wilt nemen aan deze bijeenkomst en met hoeveel personen. De bijeenkomst vindt plaats bij NEN, Vlinderweg 6 te Delft van 13.30 uur tot 15.30 uur. U kunt zich aanmelden via het secretariaat, e-mail nen-hkz@nen.nl of telefoon (015) 2 690 318.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u uw ervaringen met de norm ook schriftelijk aan ons doorgeven. Dat kan per mail voor 22 oktober naar nen-hkz@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over HKZ?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

info@hkz.nl

Meer Zorg & Welzijn