NEN en HKZ samen: duidelijkheid voor de zorgsector

01-05-2012 Kwaliteit in de zorg is van levensbelang. Keurmerken, richtlijnen en normen zijn er om die kwaliteit te toetsen en te borgen. NEN en HKZ zijn per 1 mei gefuseerd. Zo ontstaat één loket voor alle vragen over kwaliteit in de zorg. Het HKZ -keurmerk en de daaraan verbonden activiteiten blijven bestaan.

De activiteiten van de twee bekende organisaties op het gebied van normen in de zorg vullen elkaar goed aan. Beide stimuleren kwaliteit en veiligheid in zorg en welzijn. Aan de ruim 3000 HKZ-certificaten en de HKZ-keurmerken verandert niets. "Uit gesprekken met het zorgveld bleek dat de markt behoefte heeft aan één loket. Door de fusie kunnen we organisaties nog beter ondersteunen bij het aantoonbaar verbeteren van hun patiënten-, en cliëntenzorg." zegt Sylvia Veereschild, Manager NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn.

Eén aanspreekpunt

Voor alle vragen over certificaten, normen en het toepassen daarvan kan men voortaan terecht bij NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn. Dit maakt einde aan de verwarring over diverse partijen, keurmerken, normen en regelingen. Kees Ahaus, voorzitter van het Centraal College van Deskundigen voor Zorg en Welzijn: "We zijn trots op deze bundeling van krachten. Met het internationale netwerk van NEN kunnen we nu ook goed inspelen op de Europese ontwikkelingen."

Eerder door u bekeken

Vragen over HKZ?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

info@hkz.nl

Meer Zorg & Welzijn