Concept nieuwe ISO 9001 beschikbaar bij NEN

19-09-2013 De Committee Draft van de herziening van ISO 9001 (ISO/CD 9001) is nu beschikbaar in de NEN Shop. ISO/CD 9001 is een concept, de inhoud kan nog wijzigen. Het geeft u vast een indruk van de voorgestelde nieuwe tekst.

ISO/CD 9001 sluit aan bij de zogenaamde High Level Structure (HLS), ontwikkeld voor alle managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen te combineren.De belangrijkste wijzigingen

  • ISO/CD 9001 bevat de nieuwe High Level Structure (HLS) die in alle nieuwe normen voor managementsystemen wordt opgenomen. Deze HLS vergemakkelijkt integratie bij de implementatie met een of meer managementsystemen.
  • Door de HLS is contextanalyse een nieuwe eis in ISO 9001, dat staat al vast.
  • Volgens de HLS wordt er minder gedocumenteerde informatie vereist. In de introductie van de ISO/CD wordt onder andere daarover meer uitleg gegeven.
  • Een grote verandering is dat in de nieuwe ISO 9001 een risicobenadering wordt toegepast.

Wat betekent Committee Draft (CD)

Het stadium van ‘Committee Draft’ is een fase in de ontwikkeling van de norm waarbij de leden van ISO (waaronder NEN) commentaar kunnen leveren. Deze commentaren worden meegenomen bij het opstellen van een ‘Draft International Standard’ (DIS) waarop publiekelijk commentaar geleverd kan worden. De ISO/DIS 9001 wordt op z’n vroegst in de eerste helft van 2014 verwacht.

Inspraak in de nieuwe ISO 9001

Inspraak in de norm kan door deelname aan de normcommissie Kwaliteitsmanagement. Deze commissie bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt het commentaar op normontwerpen vast. Nederland is rechtstreeks vertegenwoordigd in de internationale werkgroep die ISO 9001 ontwikkelt. Meer informatie? Neem contact op met Annemarie de Jong, e-mail annemarie.dejong@nen.nl.

Definitieve ISO 9001 eind 2015 verwacht

De definitieve ISO 9001 wordt gepubliceerd nadat de Final DIS definitief is geaccepteerd.
Naar verwachting is dit eind 2015.

Uw ISO 9001-certificaat

ISO 9001:2008 is nog steeds geldig en organisaties hebben nog steeds voordeel van implementatie en certificatie tegen ISO 9001:2008.

Certificaten tegen ISO 9001:2008 blijven geldig tot ruim na de publicatie van ISO 9001:2015. Naar verwachting 3 jaar. De overgangstermijn wordt in overleg bepaald door de International Accreditation Federation (IAF) en de ISO Policy Committee over conformity assessment-zaken.

U kunt met uw certificerende instelling afstemmen in hoeverre u al rekening kunt (gaan) houden met de wijzigingen in de nieuw te publiceren ISO 9001.

Norm

ISO/CD 9001:2013 Ontw.

Kwaliteitszorgsystemen - Eisen

De Committee Draft van de herziening van ISO 9001 (ISO/CD 9001) is een concept, de inhoud kan nog wijzigen. Deze ISO/CD 9001 geeft u vast een indruk van de voorgestelde nieuwe tekst.ISO/CD 9001 bevat de nieuwe High Level Structure (HLS) die in alle n...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

(015) 2 690 362

managementsystemen@nen.nl