ISO stelt nieuwe norm kwaliteitsmanagement

26-09-2014 Echte meerwaarde leveren vraagt steeds meer van bedrijven: grote flexibiliteit, een integrale benadering en een sterkere focus op risicomanagement. ISO 9001 krijgt in 2015 daarom een nieuwe High Level Structure (HLS) die voor alle nieuwe normen voor managementsystemen gaat gelden. Op deze kern kun je sectorspecifieke normen inpluggen.

Noud van Roermond

Bij het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem staat de samenhang tussen wat je als organisatie doet en wat je wilt bereiken centraal. De verschillende normen voor kwaliteit, milieu, arbo of informatieveiligheid hebben veel gemeenschappelijke elementen. “Als die elementen voor iedere norm gelden, ligt het voor de hand om ze samen te voegen in een gemeenschappelijk model,” verklaart Han Visser, manager QHSE van VSH Fittingen. Als lid van de normcommissie kwaliteitsmanagement werkt hij mee aan de Nederlandse bijdrage voor de herziening van ISO 9001 in september 2015. “De HLS-structuur vormt de basis is voor deze herziening en die maakt het voor bedrijven een stuk makkelijker om een geïntegreerd managementsysteem te implementeren.”

Ook bij de LVNL proberen we zo snel mogelijk in te spelen op veranderingen, te verbeteren en meerwaarde te creeren

Noud van Roermond Voorzitter van de normcommissie kwaliteitsmanagement

Directietool

Noud van Roermund is voorzitter van de normcommissie en Quality ComplianceManager bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Voor hem zijn samenwerking en een integrale benadering essentieel: “Ook bij de LVNL proberen we met alle verschillende disciplines bij elkaar zo snel mogelijk in te spelen op veranderingen, te verbeteren en meerwaarde te creëren. Zo vergroot je de broodnodige concurrentiekracht van een organisatie. Kwaliteit wordt met de nieuwe norm nog meer een essentieel onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Dat maakt ISO 9001 tot een goed gereedschap voor de directie, in plaats van een speeltje voor de kwaliteitsmanager.”

Risicogericht

Een sterkere focus op risicomanagement in de nieuwe ISO-normen betekent een accentverschuiving voor kwaliteitsmanagement. “Een organisatie die zijn risico’s kent, is in staat concrete maatregelen te nemen en daarmee deze risico’s te verkleinen,” aldus Visser. “Daarmee steek je automatisch tijd en energie in de zaken die er echt toe doen. Een goede risicobenadering is daarom zowel preventief als heel efficiënt.” René Gouwens, senior-consultant bij NEN: “Je ziet met ISO 9001:2015 een verschuiving van procedure- naar risicogerichtheid. Dit nieuwe model gaat veel meer uit van de bedrijfsspecifieke situatie. Het geeft veel vrijheid om aan te geven op welke manier je verschillende processen beheerst. Een fabriek met een vast team heeft bijvoorbeeld baat bij een demonstratie van een nieuwe machine. Bij een personeelsbestand dat vaak verandert is een videopresentatie veel effectiever.”

Een organisatie die zijn risico’s kent, is in staat concrete maatregelen te nemen en daarmee deze risico’s te verkleinen.

Han Visser Manager QHSE van VSH Fittingen

Stakeholders

De omgang met meerdere stakeholders krijgt in het basismodel een eigen paragraaf. Logisch, vindt Van Roermund. “De omgeving wordt steeds mondiger en veeleisender. Die vraagt daarom meer aandacht. Naast de klant gaat het bijvoorbeeld ommaatschappelijke en overheidsorganisaties. Voor ons zijn de omwonenden van Schiphol een belangrijke stakeholder, met wie we goed willen samenwerken en duidelijke afspraken willen maken.” Voor blijvende klanttevredenheid is die bredere context essentieel. “Vergelijk het met een postbedrijf,” zegt Visser. “De betalende klant tevreden laten zijn met de dienstverlening, betekent ook de verwachtingen kennen en managen van de geadresseerde.”

Concurrentie

Met de veranderingen van ISO 2015 is de norm weer ‘bij de tijd’, vindt Gouwens. “Het sluit aan op het actuele denken van bedrijven en de maatschappij.” De norm is voor gebruikers niet bij voorbaat een garantie voor kwaliteitsmanagement. De kwaliteit van hoe je de elementen invult is afhankelijk van een gedegen bedrijfsanalyse met de relevante risico’s en aansluitend de juiste maatregelen om die risico’s te kunnen beheersen. “Voor bedrijven waarvoor ISO 9001 een ‘moetje’ is, wordt het zeker lastiger. Ze moeten nu zelf duidelijke antwoorden geven op vragen als: wat doet onze klant? Waar zijn concurrenten mee bezig? Wat betekent dit alles voor onze producten, diensten en onze processen?”

Leiderschap

“ISO 9001 is geen afvinklijst, maar een hulpmiddel om verbanden te leggen tussen leiderschap en strategie”, vult Van Roermund aan. “Waarom doe je wat je doet en op welke manier ga je dat bereiken? Het biedt ondersteuning bij essentiële keuzes, zodat je een goed product kunt maken tegen een acceptabele prijs voor jou en je omgeving. Een duidelijke norm stelt je daarbij in staat om tijdig bij te sturen als dat nodig is.” Visser besluit: “De risico’s van vandaag zijn mogelijk niet die van morgen. Dat maakt deze benadering tot een dynamisch proces, waarbij een organisatie voortdurend in kan spelen op veranderingen.”

Het verhaal 'ISO zet nieuwe norm kwaliteitsmanagement' is eerder gepubliceerd in dagblad Metro (pdf).Meer informatie over ISO 9001

ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen' wordt momenteel herzien. De herziening bevindt zich nu in het stadium van ‘Draft International Standard’ of ‘DIS’. De publicatie van de herziene norm zal naar verwachting plaatsvinden rond september 2015.

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 9001 of over het normalisatieproces: Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen, e-mail annemarie.dejong@nen.nl.

Workshop De nieuwe ISO-normen

De managementsysteemnormen ISO 9001 en ISO 14001 worden herzien. Wat verandert er voor het managementsysteem van uw organisatie? De interactieve workshop De nieuwe ISO-normen behandelt in een halve dag de nieuwe HLS-hoofdstructuur, de kerneisen en de belangrijkste managementthema’s. Ook de volgens de HLS opgemaakte ontwerpnormen voor kwaliteits- en milieumanagement komen aan bod.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

(015) 2 690 362

managementsystemen@nen.nl