ISO/DIS 9001, draft van 's werelds meest gebruikte norm nu beschikbaar

03-06-2014 ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen, een van ‘s werelds meest gebruikte normen, wordt herzien en is nu beschikbaar als ‘Draft International Standard’ (DIS). Dit is de laatste fase waarin nog inhoudelijk wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Alle ISO-normen worden elke vijf jaar herzien om zo relevant te blijven voor de markt. Tijdens de laatste revisie in 2008 bleef ISO 9001 grotendeels onveranderd. Het is dus de hoogste tijd dat de norm nieuwe ontwikkelingen in kwaliteitsmanagement reflecteert.

In deze fase van de norm, de DIS-fase, kunnen alle belanghebbende partijen feedback leveren via de nationale normalisatie-instituten. Deze feedback wordt in overweging genomen voordat de ‘Final Draft’ wordt gepubliceerd, eind 2015.

Feedback geven

De normcommissie kwaliteitsmanagement bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt het commentaar op normontwerpen vast. Nederland is ook rechtstreeks vertegenwoordigd in de internationale werkgroep die ISO 9001 ontwikkelt. Door deelname aan de normcommissie kunt u direct invloed uitoefenen op de inhoud van ISO 9001.

Commentaar op ISO/DIS 9001 dat NEN ontvangt van externe partijen zal worden voorgelegd aan de normcommissie die bepaalt wat daarvan wordt meegenomen in de Nederlandse stem en commentaar.

De belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in ISO/DIS 9001 hebben betrekking op de opbouw van de norm en de ‘risk-based’ benadering van kwaliteitsmanagement. En verder:

  • De norm volgt de High Level Structure (HLS) die ook wordt toegepast in andere normen voor managementsystemen. Dit vergemakkelijkt integratie bij de implementatie van een of meer managementsystemen.
  • Een nieuwe eis is het uitvoeren van omgevingsanalyse, met inbegrip van de stakeholders van de organisatie, als uitgangspunt om risico’s en kansen te identificeren die met het kwaliteitsmanagementsysteem worden beheerst en benut.
  • Nieuwe eisen aan het topmanagement om ervoor te zorgen dat kwaliteitsmanagement aansluit bij de strategie van de organisatie en is ingebed in de algehele bedrijfsvoering.
  • Wijzigingen in terminologie, waarmee wordt aangesloten bij andere managementsystemen..

Organisaties met een certificaat tegen ISO 9001:2008 krijgen naar verwachting een overgangsperiode van drie jaar na publicatie van ISO 9001:2015 om te migreren naar de nieuwe ISO 9001.
U kunt met uw certificerende instelling afstemmen in hoeverre u al rekening kunt (gaan) houden met de wijzigingen in de nieuw te publiceren ISO 9001.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 9001, feedback op ISO/DIS 9001 of over het normalisatieproces: Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen, e-mail annemarie.dejong@nen.nl.

Workshop De nieuwe ISO-normen

De managementsysteemnormen ISO 9001 en ISO 14001 worden herzien. Publicatie is eind 2015. Wat verandert er voor het managementsysteem van uw organisatie? De interactieve workshop De nieuwe ISO-normen behandelt in een halve dag de nieuwe HLS-hoofdstructuur, de kerneisen en de belangrijkste managementthema’s. Ook de volgens de HLS opgemaakte ontwerpnormen voor kwaliteits- en milieumanagement komen aan bod.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

(015) 2 690 362

managementsystemen@nen.nl