Start herziening ISO 9001

05-07-2012 De aftrap voor de herziening van ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen'heeft in juni plaatsgevonden in Bilbao. Het secretariaat wordt gevoerd door BSI.

Vanuit Nederland is Han Visser (Post NL) door de normcommissie Kwaliteitsmanagement genomineerd om als expert een bijdrage te leveren. De heer Visser heeft veel eigen, persoonlijke expertise in het vakgebied en zal als normcommissielid de komende drie jaar regelmatig terugkoppeling geven aan de normcommissie. Hij zit op persoonlijke titel n de Werkgroep. Daarnaast zal hem gevraagd worden het Nederlandse standpunt toe te lichten. Op deze manier heeft Nederland invloed:

  • Direct in de Werkgroep 24 door de deelname van Han Visser;
  • Op papier door het Nederlandse standpunt op drafts (normontwerpen), die door de normcommissie worden opgesteld en door NEN, als 'member body' worden ingediend.

Iedere member body (NEN) mag twee experts in WG 24 nomineren. Nieuwe normcommissieleden komen ook daarvoor in aanmerking.

Naar verwachting komt WG 24 drie keer per jaar bij elkaar, gedurende drie jaar. Deze eerste vergadering wordt gewerkt aan:

  • Eerste draft hoe ISO 9001 er in de nieuwe structuur uit zou kunnen zien;
  • Design specification;
  • Project plan;
  • 'Justification' studie op basis van ISO Guide 72.

Dit geheel zal de onderbouwing vormen voor het New Work Item Proposal (NWIP) dat over drie maanden ter stemming gaat. Inhoudelijk zal het werk beginnen tijdens de jaarlijkse ISO/TC 176 vergadering in Sint Petersburg op 12-17 november 2012.

Norm

NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde we...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

(015) 2 690 362

managementsystemen@nen.nl