Nieuwsberichten Landbouw & Levensmiddelen

Het nieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Agrofoodmail.

Doorbraak in voedselzekerheid met Nederlandse kennis over zilte landbouw

24-04-2017 Sommige aardappelrassen, wortels, rode uien, witte kool en broccoli blijken het goed te doen als ze op een speciale manier aan de wortel met zout water worden geïrrigeerd. Als deze speciale teeltmethode en specifieke gewassen worden toegepast, kunnen wereldwijd enorme oppervlakten verzilte grond weer worden gebruikt om voedsel op te verbouwen; een grote doorbraak in de voedselzekerheid.

Lees meer

Specificatie transport en opslag onder ISO 22000

24-04-2017 Er komt een nieuwe norm voor transport en opslag van producten en materialen uit de voedselketen. Dat gebeurt op basis van de Nederlandse technische afspraak voor hygiëne-eisen in een basisvoorwaardenprogramma voor transport en opslag. De norm heet ISO/TS 22002-5 en is bedoeld ter ondersteuning van ISO 22000 in de sectorspecifieke invulling van transport- en opslagpraktijken.

Lees meer

Normalisatietraject Pulskorvisserij van start

24-04-2017 De nationale normcommissie “Visserij” startte afgelopen december een nieuw project met als speerpunt een normalisatietraject over innovatieve pulskortechnologie. De innovatieve pulsvistechniek, die aantoonbare economische en ecologische voordelen biedt, is door de Nederlandse visserij ontwikkeld. Elektrisch vissen (pulsvissen) gebeurt door stroomdraden (elektrodes) over de bodem te slepen.

Lees meer

Nieuw internationaal werk: MVO in de agrofoodsector

20-04-2017 Binnen ISO een voorstel aangenomen voor de ontwikkeling van een internationaal referentiedocument voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector. Belanghebbende kunnen bij NEN kenbaar maken als ze actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van het document.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Eerste vergadering ISO/PC 308 ‘Chain of Custody’ succesvol verlopen

22-03-2017 Op 9 en 10 maart 2017 kwamen meer dan 30 deelnemers vanuit acht verschillende landen bijeen voor de eerste internationale vergadering van ISO/PC 308 'Chain of Custody'. Deze bijeenkomst werd georganiseerd om het werkgebied van de projectcommissie en het toepassingsgebied van de nieuwe generieke norm voor ketenbeheer met elkaar vast te stellen.

Lees meer

Praat mee over normen voor biostimulanten

17-03-2017 Werkt u in de agrarische sector met biostimulanten zoals organische hulpstoffen, micro-organismen en plantenextracten? Op woensdag 12 april organiseert NEN voor belanghebbenden een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Europese normen voor biostimulanten.

Lees meer

Normen voor zuivelmicrobiologie herzien en gepubliceerd

28-02-2017 De herziene uitgave van vier nationale normen over zuivelmicrobiologie zijn gepubliceerd. Deze normen vervangen de oorspronkelijke normen uit 2002-2005. De normen bieden laboratoria gestandaardiseerde testmethodes die de aanwezigheid van verschillende bacteriën in melk en zuivelproducten kunnen aantonen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over normalisatie bijenproducten

13-02-2017 Tegenwoordig wordt honing in steeds meer producten verwerkt. Ook neemt de consumptie van stuifmeelkorrels, propolis en koninginnengelei toe in populariteit. De internationale handel in bijenproducten floreert, maar internationale normen ontbreken vooralsnog. Met de oprichting van het ISO sub-comité 'Bijenproducten' zou daar verandering in kunnen komen.

Lees meer

“Dialoog pulskorvisserij - informatie delen is belangrijk”

07-02-2017 De ontwikkelingen rond pulskorvisserij, het vissen met behulp van sleepnetten met elektroden die stroomstootjes afgeven, staan niet stil. Om de kennis te delen met belanghebbenden, werd op 20 januari jl door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en de producentenorganisaties een internationale bijeenkomst georganiseerd.

Lees meer

Nieuwe stap duurzame palmolie

07-02-2017 De Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) heeft een impactrapport gepubliceerd over het jaar 2016. Daarin worden de inspanningen en resultaten van het afgelopen jaar besproken. Om te testen of het doel van duurzame palmolie behaald wordt, monitort RSPO het beleid op drie pijlers: people, planet en profit.

Lees meer

“In 2025 meeste dierproeven vervangen door innovatief onderzoek”

07-02-2017 Nederland moet in 2025 wereldwijd koploper zijn met innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeven. Dat zei staatssecretaris Van Dam onlangs bij het in ontvangstnemen van het rapport ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’. In het rapport staat een roadmap voor het stapsgewijs vervangen van dierproeven door innovatief onderzoek zonder dieren.

Lees meer

Publieke commentaarronde ISO-norm certificatieschema voor duurzaam geproduceerde cacao

30-01-2017 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een ISO-norm in meerdere delen, waarvan de eerste drie delen gericht zijn op het ondersteunen van boeren om cacao duurzamer te produceren. Er is nu een nieuw normontwerp verschenen binnen deze normenreeks, het vierde deel, met eisen voor certificatieschema’s. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen belanghebbenden tot 20 maart 2017 commentaar indienen op dit vierde deel.

Lees meer

Uitbreiding Europese normalisatie assistentiehonden met “dog assisted interventions”?

24-01-2017 Op Europees niveau is een technische commissie (CEN/TC 452) gestart om normen te ontwikkelen voor assistentiehonden. Tijdens de oprichtingsvergadering brachten andere landen de vraag in of de scope uitgebreid kan worden met “dog assisted interventions”.

Lees meer

Nieuw ISO-document dierenwelzijn

23-01-2017 Er is een nieuw ISO-document over het management van dierenwelzijn. NVN-ISO/TS 34700:2016, Management van dierenwelzijn - Algemene eisen en richtlijnen voor organisaties in de voedselketen, helpt de voedings- en veevoederindustrie om een dierenwelzijnsplan op te stellen dat in lijn is met de principes van the World Organization of Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code (TAHC). Daardoor kan het welzijn van landbouwhuisdieren in de gehele keten beter worden geborgd.

Lees meer

Inspecties gewasbeschermingsmiddelen bij telers

12-01-2017 Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan in 2017 circa 450 inspecties uitvoeren bij telers die boomkwekerijgewassen, vaste planten of bloemisterijgewassen telen in de openlucht.

Lees meer

NTA voor voedselveiligheid in transport en opslag gepubliceerd

04-01-2017 Het afgelopen half jaar heeft een groep internationale belanghebbenden samengewerkt aan een nieuw document voor voedselveiligheid. NTA 8059 bevat de hygiëne-eisen in een basisvoorwaardenprogramma voor transport en opslag. Deze norm is bedoeld ter ondersteuning van FSSC 22000 in de sectorspecifieke invulling van transport- en opslagpraktijken.

Lees meer

NEN publiceert norm voor bepaling T-2, HT-2, DON en ZON in diervoeders

02-01-2017 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 'Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis' analysemethoden voor diervoeders. Als eerste in een serie is nu een methode voor de bepaling van T-2- en HT-2–dioxines, Deoxynivalenol (DON) en Zearalenon (ZON) in diervoeders en mengvoer gepubliceerd.

Lees meer

Is er behoefte aan normalisatie voor eetbare insecten?

28-11-2016 NEN gaat onderzoeken of er behoefte is aan normalisatie rondom het onderwerp eetbare insecten. Het onderzoek is een vervolg van een eerder TAFI onderzoek over voedselzekerheid. Eén van de conclusies uit dat rapport was, dat het noodzakelijk is om nieuwe bronnen van eiwitrijk voedsel te onderzoeken en te legitimeren.

Lees meer

Herziening norm dierlijke mest gestart

28-11-2016 NEN 7435, de norm voor de bepaling van fosfaat in dierlijke mest, wordt herzien. De oude norm dateert uit 1998 en is inmiddels aan een grondige herziening toe.

Lees meer

Lidstaten EU steunen Autoriteit Voedselveiligheid

28-11-2016 In een nieuwe verbintenisverklaring hebben EU-lidstaten hun steun aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) bevestigd. Door de BREXIT voelt de EU zich wat onzeker en daarop werd besloten tijdens het recente adviesforum (AF) van de EFSA in Bratislava (Slowakije) een verbintenisverklaring af te sluiten.

Lees meer

ISO/PC Chain of Custody opgericht

28-11-2016 Er worden grote stappen gezet rond het Chain of Custody (CoC) voorstel van NEN dat onlangs door ISO werd aangenomen. Inmiddels is ook de ISO/PC 308 'Chain of Custody' opgericht.

Lees meer

Nieuwe voorwaarden programma opslag en distributie

28-11-2016 ISO 22000 bevat een managementsysteem voor specifieke voedselveiligheidsvereisten voor organisaties. Een daarvan is dat organisaties programmavoorwaarden (PRP) vestigen, implementeren en onderhouden om de gevaren voor voedselveiligheid te beheersen.

Lees meer

NEN publiceert drie normontwerpen voor bepaling van antibiotica en zware metalen in diervoeders

14-11-2016 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt het Europese normalisatie instituut CEN normen met analysemethoden voor diervoeders. Als tweede lichting in een serie zijn nu methoden voor de bepaling van verschillende antibiotica als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 22 december 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

Lees meer

NEN publiceert drie normontwerpen voor analyse van metalen, sporenelementen en mineralen in diervoeders

08-11-2016 De huidige methoden voor de bepaling van het gehalte lood in diervoeders waaraan kaoliniet is toegevoegd, geven geen goede resultaten. Daarom zijn er nu drie Europese normen op dit gebied herzien en als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 19 december 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

Lees meer

Fairtrade week: duurzame cacao en MVO

02-11-2016 Deze week staat in het teken van fairtrade producten. Er is veel te doen over duurzame producten en ook in de winkels zijn deze steeds vaker te vinden. Vooral de duurzame chocola wordt steeds vaker verkocht door de grotere merken. Er is een normcommissie ‘Cacao’ die nauw betrokken is bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in de Europese commissie CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en de internationale commissie ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.

Lees meer

World Dairy Summit 2016: “Normen zijn cruciaal voor onze business”

19-10-2016 Op 18 oktober, de tweede dag van de World Dairy Summit 2016, gaf Phil Turner van het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra zijn visie op het belang van normen en standaarden voor zijn bedrijf. ''Vanuit commercieel oogpunt zijn normen zeer belangrijk voor ons bedrijf. Ze faciliteren een vrije wereldwijde doorstroming van voedsel en slechten hierdoor handelsbarrières'', aldus Turner. Fonterra exporteert ongeveer 90 % van haar zuivelproducten, dus ze weten waar ze over praten.

Lees meer

Nieuwe digitale RI&E-methodiek

17-10-2016 Arbodienstverlener Stigas heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in agrarische en groene sectoren. Het nieuwe RI&E-systeem is samen met ondernemers uit de praktijk ontworpen.

Lees meer

Grote stap voorwaarts voor de cacaosector nieuwe wereldwijde normen in de pijplijn

22-09-2016 In de afgelopen jaren is de vraag naar cacao en chocolade gestegen, net als de noodzaak om de uitdagingen waar cacaoboeren voor staan aan te pakken, zodat hun levensonderhoud en dat van hun families verbeterd kan worden. Er is een nieuwe serie normen in ontwikkeling die gericht is op het ondersteunen van boeren om cacao duurzamer te produceren. Deze serie normen heeft net een cruciale fase bereikt in haar ontwikkeling.

Lees meer

Pas op voor teken

21-09-2016 Hoveniers, boswachters en bijvoorbeeld ook poeliers en agrariërs, lopen verhoogde kans op de ziekte van Lyme. Deze wordt veroorzaakt door de beet van een teek, die vooral in het voorjaar en de zomer actief is. Eén op de vijf teken is drager van de ziekteverwekkende bacterie. Hoe bescherm je je medewerkers in de natuur hiertegen en wat kunnen ze zelf doen?

Lees meer

NEN-voorstel Chain of Custody aangenomen door ISO

11-08-2016 Het Nederlands initiatief voor de oprichting van een ISO/PC Chain of Custody (CoC) is aangenomen door ISO. Groot nieuws, niet alleen voor initiatiefnemer NEN, maar ook voor alle stakeholders en consumenten. Met het aannemen van het voorstel zijn transparantie en stroomlijning in de keten een stap dichterbij gekomen.

Lees meer

Publieke commentaarronde ISO-norm cacaobonen gestart

11-08-2016 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale norm voor de specificatie van en kwaliteitseisen voor cacaobonen. De toekomstige versie van ISO 2451 voorziet in de behoefte van diverse partijen die betrokken zijn bij de internationale handel in cacao(bonen) om te komen tot eenduidige afspraken over kwaliteitseisen en testmethoden. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen belanghebbenden tot 3 oktober 2016 commentaar indienen.

Lees meer

NEN-EN-ISO 16140 voor alternatieve methoden herzien

05-08-2016 Microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen opgelet! Er liggen in uw vakgebied nieuwe normen klaar. Deel 1 en deel 2 van de NEN-EN-ISO 16140, waarmee alternatieve methoden worden gevalideerd, zijn sinds kort gepubliceerd. In deze delen worden de woordenlijst en het protocol voor validatie behandeld.

Lees meer

Methode voor bepaling kwaliteit separatorvlees pluimvee onafhankelijk van productiemethode

03-08-2016 De kwaliteit van separatorvlees van pluimvee kan onafhankelijk van de productiemethode objectief worden vastgesteld. De onlangs gepubliceerde CEN Workshop Agreement CWA 17047 beschrijft een methode voor bepaling van de afbraak van spierweefselstructuur in fijngemaakt en/of gefragmenteerd pluimveevlees.

Lees meer

Veevoedertabel herzien

03-08-2016 De chemische samenstelling en voedingswaarden van een aantal veevoedergrondstoffen zijn op meerdere punten geactualiseerd. Verder is een rekentool om voederwaarden van grondstoffen te berekenen online gekomen.

Lees meer

Meer melk met minder gras door minder lignine

03-08-2016 Door veredeling van Engels raaigras kunnen melkkoeien meer energie uit gras halen. Dat beweert ILVO-UGent-onderzoeker Frederik Van Parijs.

Lees meer

NEN onderzoekt behoefte aan Europese normen voor hulp- en geleidehonden

02-08-2016 Op Europees niveau is een voorstel gedaan om een CEN Technical Committee (CEN/TC) te starten op het gebied van hulp- en geleidehonden. Binnen deze TC zal door deelnemende landen gewerkt worden aan Europese normen op het gebied van hulp- en geleidehonden. NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, organiseert (bij voldoende belangstelling) op 9 september van 13:00-15:30 uur een informatiebijeenkomst om te inventariseren of er in Nederland interesse is om Europese normen te ontwikkelen op dit gebied en of een Nederlandse schaduwcommissie kan worden opgezet.

Lees meer

Normontwerpen zuivelmicrobiologie ter commentaar

02-08-2016 NEN heeft vier ontwerpen ter commentaar gepubliceerd voor nationale normen over zuivelmicrobiologie. Hiermee worden de oorspronkelijke normen uit 2002-2005 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden in laboratoria. Belanghebbenden kunnen tot 15 september 2016 commentaar indienen.

Lees meer

Internationaal voorstel voor MVO in de agrofoodsector ter commentaar

18-07-2016 Landbouw is van levensbelang en een belangrijke economische sector, maar staat tegelijkertijd voor enorme maatschappelijke uitdagingen als issues rondom arbeidsomstandigheden, voedseltekorten en CO2-uitstoot. Frankrijk heeft voorgesteld om een internationaal referentiedocument over MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector te ontwikkelen binnen ISO, gebaseerd op ISO 26000. Belanghebbenden kunnen tot 1 september hun visie op nut en noodzaak voor de ontwikkeling van dit document kenbaar maken aan NEN.

Lees meer

Normontwerpen gepubliceerd voor zuivelmicrobiologie

08-07-2016 NEN heeft vier normontwerpen voor nationale normen over zuivelmicrobiologie ter commentaar gepubliceerd. Hiermee worden de oorspronkelijke normen uit 2002-2005 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden in laboratoria. Belanghebbenden kunnen tot 15 september 2016 commentaar indienen.

Lees meer

Nieuwe CEN publicatie vaardigheden hondentrainer

28-04-2016 Een nieuwe CEN Workshop Agreement omschrijft de minimumeisen voor professionele hondentrainers en instructeurs in termen van kennis, vaardigheden en competenties. CWA 16979 is ontwikkeld door experts uit diverse Europese landen in het kader van de CEN Workshop 'Competences for dog training professionals' (CEN/WS 078).

Lees meer

Acht nieuwe ISO normen zuigelingenvoeding

28-04-2016 Er zijn acht nieuwe ISO normen over zuigelingenvoeding. De normen zijn ontwikkeld om de gehaltes van een aantal belangrijke bestanddelen van zuigelingenvoeding te bepalen. Dit is essentieel voor een goede samenstelling van zuigelingenvoeding en dus voor de gezondheid van de zuigeling. Een aantal nieuwe normprojecten is onlangs gestart.

Lees meer

Nederlands normvoorstel voor ketenbeheer geïntroduceerd bij ISO

28-04-2016 Een workshop in juni 2015, een half jaar later is de concept norm geschreven en het projectvoorstel voor een generieke norm voorketenbeheer en traceerbaarheid gaat deze week naar de ISO leden ter goedkeuring. Zo snel kan het gaan. Op 9 februari keurde de Nederlandse normcommissie NC 310 287 ‘Chain of Custody’ de opzet van het normvoorstel en de rechtvaardiging van de marktrelevantie goed en begon de communicatie met internationale stakeholders.

Lees meer

Nieuwe zuivelnormen gepubliceerd

27-04-2016 Recent zijn twee verbeterde zuivelnormen gepubliceerd, het resultaat van samenwerking tussen de International Dairy Federation (IDF) en de International Organization for Standardization (ISO). Het betreft een methode van de kwantificering van lysozymen en een referentiemethode voor het bepalen van de hoeveelheid nitrogeen-eiwit in melk.

Lees meer

Stem mee over nieuwe normen histamine en Vibrio spp.

26-04-2016 Microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen in de agrofoodsector opgelet! Er liggen in uw vakgebied twee nieuwe normen op stemming te wachten. U kunt tot 5 juni 2016 commentaar leveren en zo invloed uitoefenen op de inhoud en een bijdrage leveren aan de voedselveiligheid.

Lees meer

Jan-Pieter Vos ontvangt NEN-oorkonde voor jarenlange inzet normalisatie kinderartikelen

25-04-2016 Op vrijdag 22 april heeft Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur van NEN, namens het NEN-bestuur een oorkonde uitgereikt aan Dhr. Jan-Pieter Vos voor zijn jarenlange inzet in de nationale en internationale normalisatie van kinderartikelen. Normalisatie van kinderartikelen stond ruim 25 jaar onder het voorzitterschap van Dhr. Vos op de agenda van NEN.

Lees meer

Food & Feed Safety oliën en vetten - training MVO

25-04-2016 De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), geeft op 13/14-16 juni een interessante 3 daagse cursus over Food & Feed Safety van oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN zal hier ook aanwezig zijn en spreken over het belang van normalisatie in de aanvoerketen. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden.

Lees meer

100e zelfverklaring ISO 26000 online

24-02-2016 Het NEN Publicatieplatform ISO 26000 viert feest! De 100e zelfverklaring is online geplaatst. Leden van Kartoflex, fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen, hebben gezamenlijk het implementatietraject van ISO 26000 doorlopen. Met het plaatsen van hun zelfverklaringen op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 komt de teller op 100.

Lees meer

Nieuwe methode kwantitatieve bepaling melkzuurbacteriën

17-02-2016 De nieuwe norm IDF 232|ISO 19344 'Melk en melkproducten – Starter culturen, probiotica en gefermenteerde producten – Kwantificering van melkzuurbacteriën met flowcytometrie' is recent gepubliceerd door de International Dairy Federation (IDF) en ISO. De norm bevat een methode voor de kwantitatieve bepaling van melkzuurbacteriën. Dit gebeurt door flow-cytometrie in gefermenteerde producten, startculturen en in probiotica voor zuivelproducten.

Lees meer

200 diervoederbedrijven op witte lijst

17-02-2016 Meer dan 200 diervoederproducenten staan op de witte lijst die de zuivelindustrie sinds 1 januari dit jaar gebruikt voor diervoederbedrijven. Deze bedrijven kunnen mogelijk diervoeders aan melkvee in Nederland leveren. Zuivelondernemingen willen dat hun melkleveranciers uitsluitend diervoeders afnemen van bedrijven die op de lijst staan.

Lees meer

Insectenolie als Omega3-bron

17-02-2016 Insectenolie is mogelijk een interessante nieuwe bron van omega 3 Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Insecten maken het vetzuur zelf aan en kunnen bovendien leven op plantaardig afval. De universiteit onderzoekt nu welke insecten het best voor olie te gebruiken zijn en wat hun optimale dieet is.

Lees meer

Stemming over ISO-document voor dierenwelzijn

17-02-2016 De formele stemming op wereldwijd niveau over het ISO-document voor dierenwelzijnsmanagement is sinds begin deze week van start gegaan. Belanghebbende partijen kunnen tot 18 maart 2016 commentaar leveren en zo invloed uitoefenen op de inhoud van dit ISO-document.

Lees meer

Europees onderzoek: 'Cacao helpt tegen hoestbuien'

17-02-2016 Bij een Europees onderzoek vergeleek de Britse universiteit Hull het effect van hoestmiddeldranken met een nieuw medicijn, gebaseerd op chocolade. Patiënten die het cacaomedicijn namen, hoestten al snel minder dan patiënten die de andere medicijnen kregen. Dit meldde onlangs het RTL Nieuws.

Lees meer

Nieuwe norm voor Salmonella

17-02-2016 Een belangrijk onderwerp van de normcommissie 'Microbiologie van de voedselketen' zijn de normen over Salmonella waarvan inmiddels twee delen gepubliceerd zijn en het laatste deel dit jaar verschijnt. Verder ontwikkelt de commissie normen voor analysemethoden. Door goede afspraken over analysemethoden, worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen.

Lees meer

Beheersproces voedselveiligheid diervoeders is nooit af

17-02-2016 Het proces om voedselveiligheidsrisico’s bij diervoeders te beheersen, is nooit af. Dat bleek tijdens het SecureFeed-congres dat afgelopen december werd gehouden: "Mentaliteit en voedselveiligheid; de regie van gedeelde verantwoordelijkheid". Tijdig ontdekken van nieuwe risico’s is belangrijk, maar ook de bestaande werkwijze steeds kritisch beoordelen. Een open sfeer om informatie uit te blijven wisselen en tijdig melding te blijven maken van problemen en (nieuwe) risico’s is daarbij essentieel.

Lees meer

Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Lees meer

MBA in één dag + NEN Masterclass voor KAM-professionals

21-01-2016 In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN een verdieping van het seminar MBA in één dag® op 18 maart. Bij aanmelding voor het seminar krijgt u op 8 april een op maat gemaakte NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie' voor KAM-professionals cadeau. Een mooie kans om een mini MBA-programma te volgen en de opgedane kennis direct te vertalen naar uw KAM-managementsysteem.

Lees meer

Informatiebijeenkomst toepassing statistische methoden voor Six Sigma, QFD en SPC

18-01-2016 Voldoet mijn product aan kwaliteitseisen? Hoe kan ik mijn processen efficiënter maken? Sluit mijn product aan bij de wensen van de klant of andere stakeholders? Door statistische methoden toe te passen op Six Sigma, QFD en procesmanagement kunt u goed onderbouwde antwoorden geven op deze vragen. Op internationaal niveau vindt hierover zeer actieve normontwikkeling plaats. Op vrijdag 19 februari wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden. U bent van harte uitgenodigd.

Lees meer

Experts gezocht voor normcommissie meststoffen

22-12-2015 Nederland heeft, via NEN, een bepalende invloed in de Europese normalisatie op het gebied van meststoffen. Voor het ontwikkelen van normen voor meststoffen zoekt NEN experts die willen deelnemen in de Nederlandse normcommissie. Dit is interessant voor iedereen die zich bezig houdt met de productie, analyse of toepassing van organische meststoffen en/of kalkmeststoffen.

Lees meer

ISO voorstel voor Halalproducten en -diensten

09-12-2015 Halal, ofwel rein en toegestaan, is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims geoorloofd is. Het gaat hierbij zowel om handelingen als om producten. Onder meer voor voedsel gelden speciale richtlijnen waar een moslim zich aan moet houden. Daarnaast kan een groot aantal producten (bijvoorbeeld levensmiddelen, cosmetica) en diensten (bijvoorbeeld toerisme, financiële diensten) als Halal worden aangeduid. Houdt uw organisatie zich bezig met Halalproducten of -diensten? Dan kan het voor u belangrijk zijn de internationale ontwikkelingen op het gebied van normalisatie van ISO te volgen.

Lees meer

Start ontwikkeling norm voor tekenwerende kleding

26-11-2015 Bescherming tegen teken is belangrijk voor iedereen die regelmatig in de natuur werkt. Kleding geïmpregneerd met permetrine blijkt hiervoor een belangrijk beschermingsmiddel. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel. Op initiatief van een aantal belanghebbenden in de markt worden nu de eisen waaraan deze kleding moet voldoen vastgelegd.

Lees meer

Publieke commentaarronde ISO-norm Legionella gestart

25-11-2015 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale norm voor de detectie van Legionella. De toekomstige versie van ISO 11731 zal van toepassing zijn op verschillende watertypen, zoals: drink-, oppervlakte-, koel-, industrie- en proceswater. NEN-EN-ISO 11731 Ontw. is nu publiekelijk beschikbaar voor commentaar tot en met 15 december 2015.

Lees meer

NEN publiceert normontwerpen voor bepaling van antibiotica in diervoeders

17-11-2015 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt het Europese normalisatie instituut CEN normen met analysemethoden voor diervoeders. Als tweede lichting in een serie zijn nu methoden voor de bepaling van verschillende antibiotica als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot januari 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

Lees meer

Gereviseerde ISO-norm voor bemonstering van karkassen

30-10-2015 Hygiëne van vlees en vleesproducten wordt mede vastgesteld op basis van microbiologisch onderzoek en dit begint al bij een correcte manier van karkasbemonstering. Werkt uw organisatie direct of indirect met slachtvee, vlees of vleesproducten? Dan is de revisie van de ISO-norm voor karkasbemonstering voor u van belang. In deze norm worden onder andere bemonsteringsplaatsen op karkassen van diverse diersoorten, zoals pluimvee, runderen, schapen en varkens, behandeld.

Lees meer

Geslaagde vergaderweek 'Oliën en vetten' in Gouda

30-10-2015 De vergaderweek van ISO in Gouda is succesvol verlopen, aldus de organisatoren Croda, NEN, ketenorganisatie MVO en Agrolab. Op de productielocatie van Croda in Gouda werden onder andere de revisie van ISO 542 'Oilseeds' Sampling' besproken en nieuwe methodes die onder verantwoordelijkheid van de ISO/TC 34/SC 2 en ISO/TC 34/SC 11 'Plantaardige en dierlijke oliën en vetten' ontwikkeld worden.

Lees meer

ISO normen analyse zuigelingenvoeding bijna klaar

30-10-2015 ISO werkt samen met het Amerikaanse AOAC aan een serie nieuwe internationale normen voor de analyse van zuigelingenvoeding en speciale voeding voor volwassenen. De normen bepalen de gehaltes van bijna 30 belangrijke ingrediënten in dit type voeding. Essentieel voor een goede samenstelling van zuigelingenvoeding en dus voor de gezondheid van de kleine consument.

Lees meer

15 jaar MSC levert verduurzaming in Nederlands visaanbod

30-10-2015 Ruim de helft (60%) van de Nederlandse vis, schaal- en schelpdieren is nu duurzaam gecertificeerd, met meer dan 1.300 producten met MSC-keurmerk te koop in Nederland. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de Marine Stewardship Council (MSC). Daarin wordt verslag gedaan van het werk van de afgelopen 15 jaar bij haar missie om gezonde en productieve oceanen veilig te stellen.

Lees meer

Normcommissie ISO norm voor ketenbeheer en traceerbaarheid in oprichting

30-10-2015 De eerste stappen worden gezet voor een nieuwe normcommissie voor ketenbeheer en traceerbaarheid. Sinds de workshop van afgelopen juni in Delft bij NEN, hebben diverse belanghebbenden uit verschillende stakeholdergroepen hun medewerking aan het project toegezegd.

Lees meer

Norm traceerbaarheid schaaldierproducten klaar

30-10-2015 De internationale ISO standaard voor traceerbaarheid van schaaldierproducten is gepubliceerd. Ook zijn er inmiddels twee andere normen over traceerbaarheid van schaaldieren bijgekomen.

Lees meer

Wereld Normalisatiedag!

13-10-2015 Op 14 oktober is het Wereld Normalisatiedag. Het thema dit jaar is: ‘Standards, the world's common language'. Normen zijn sterke hulpmiddelen voor 'positive change' in de huidige complexe wereld. Ze zorgen ervoor dat we internationaal dezelfde taal spreken, of het nu gaat om producten, diensten of processen.

Lees meer

Offerteaanvraag ontwikkeling norm voor brandveiligheid (grote) veestallen

17-09-2015 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft NEN gevraagd een norm voor brandveiligheid van (grote) veestallen te ontwikkelen. NEN nodigt geïnteresseerde en belanghebbende partijen uit om, binnen de kaders van het project, voor 2 oktober een offerte met plan van aanpak uit te brengen voor realisatie van het normontwikkeltraject.

Lees meer

Normcommissie voor e-sigaretten in oprichting

03-08-2015 Er komt een nationale normcommissie over elektronische sigaretten en E-liquids. De beleidscommissie ‘Consumentenzaken’ heeft in haar plenaire vergadering van 3 juli 2015 het voorstel tot oprichting van deze commissie unaniem aangenomen.

Lees meer

Workshop 'ketenbeheer en traceerbaarheid' een succes

03-08-2015 Tijdens een workshop bij NEN werd onlangs het voorstel besproken voor een generieke ISO-norm voor ketenbeheer en traceerbaarheid. De workshop was bedoeld om te peilen of er voldoende interesse bestaat om de inbreng over dit onderwerp vanuit ons land richting ISO verder voor te bereiden.

Lees meer

Vier ISO-normen op het gebied van meststoffen gepubliceerd

03-08-2015 De internationale normcommissie ISO/TC 134 ‘Fertilizers and soil conditioners’ heeft een viertal analysemethoden op het gebied van meststoffen gepubliceerd. De normen hebben betrekking op het gehalte van arseen, cadmium, lood, chroom en kwik in meststoffen, bepaling van het wateroplosbaar kaliumgehalte en de analyse van met zwavel gecoat ureum.

Lees meer

Nieuwe Europese analysemethode voor fumonisine in babyvoeding gepubliceerd

30-07-2015 NEN heeft onlangs een nieuwe Europese norm gepubliceerd voor de bepaling van fumonisinen B1 en B2 in babyvoeding op basis van maïs: NEN-EN 16187:2015. Deze norm voor fumonisine in babyvoeding is de laatste in een reeks normen die in het kader van voedselveiligheid zijn ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie.

Lees meer

NEN-EN 16651 voor ureaseremmers NBPT en NPPT in meststoffen gepubliceerd

29-07-2015 De Europese normcommissie ‘Fertilizers and liming materials’ heeft een norm ontwikkeld voor het meten van de hoeveelheid ureaseremmers in meststoffen, NEN-EN 16651. Ureaseremmers worden gebruikt voor het beperken van ammoniakvervluchtiging in meststoffen.

Lees meer

NEN publiceert norm voor titrimetrische bepaling van chloriden in diervoeders

28-07-2015 De mondiale commissie ISO/TC 34/SC 10 'Food products - Animal feeding stuffs' heeft de norm voor de bepaling van het gehalte aan in water oplosbare chloriden herzien. De nieuwe NEN-ISO 6495-1 ‘Diervoeders - Bepaling van het gehalte aan in water oplosbare chloriden - Deel 1: Titrimetrische methode’ is nu beschikbaar.

Lees meer

NEN publiceert normontwerp voor bepaling T-2, HT-2, DON en ZON in diervoeders

15-07-2015 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 'Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis' analysemethoden voor diervoeders. Als eerste in een serie is nu een methode voor de bepaling van T-2- en HT-2–dioxines, Deoxynivalenol (DON) en Zearalenon (ZON) in diervoeders en mengvoer als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 7 september a.s. commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

Congres De impact van de nieuwe ISO’s - In 1 dag alles over ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

25-05-2015 Kom op 6 oktober naar de Jaarbeurs naar het NEN congres over de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001. Op deze dag voorzien we u van praktische handvatten om direct met de nieuwe normen aan de slag te gaan. Een breed scala aan managementinstrumenten komt aan bod: leiderschap, risicomanagement, compliance- en stakeholdermanagement, proces- en verbetermanagement en management van mensen en middelen. Dagvoorzitter is Ben Tiggelaar.

Lees meer

Nieuwe editie "Microbiologie" en handig normenoverzicht

04-05-2015 In het Amsterdamse Micropia vond op 29 april de presentatie plaats van alweer de vijfde editie van het boek "Microbiologie van Voedingsmiddelen". Sinds de vorige editie zijn veel normen voor klassieke methoden veranderd. Het CEN-mandaat heeft daarbij een vliegwielfunctie vervuld.

Lees meer

Dijksma pleit voor Europees varkenswelzijn Kopenhagen

04-05-2015 Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken pleit voor het verbeteren van het varkenswelzijn in de veehouderij. Zij deed dit op een internationale top over varkenswelzijn ‘Improving pig welfare – what are the ways forward?’. Tijdens deze top spoorden Nederland, Duitsland en Denemarken andere lidstaten aan hun voorbeeld te volgen het varkenswelzijn beter te borgen.

Lees meer

Deelnemers gevraagd nieuwe 'natuurlijke' ISO norm voor voedselingrediënten

30-04-2015 ISO heeft een nieuwe werkgroep die definities en technische criteria vastlegt voor voedselingrediënten die als 'natuurlijk' kunnen worden beschouwd. Het doel van de initiatiefnemer, Nestlé Zwitserland, is om met deze nieuwe ISO norm technische handelsbarrières in de internationale handel te slechten. De groep kan een aantal extra deelnemers goed gebruiken.

Lees meer

Check ingrediënten op palmolie

30-04-2015 Alle bedrijven in de foodindustrie gebruiken aan het eind van dit jaar uitsluitend nog duurzame palmolie, zo is het uitgangspunt van maatschappelijke organisaties en de overheid. "Check je ingrediënten op de aanwezigheid van palmolie. Veel meer bedrijven gebruiken palmolie of afgeleiden daarvan, dan men denkt", zo stelt de Task Force Duurzame Palmolie.

Lees meer

ISO-wereld voor oliën en vetten te gast bij Croda in Gouda

29-04-2015 Gouda is van 22 tot 25 september 2015 het zenuwcentrum voor de ISO-wereld als het gaat om oliën en vetten. ISO/TC 34/SC2 "Oleaginous seeds and fruits and oilseeds meals" en ISO/TC 34/SC 11 "Animal and Vegetable Fats and Oils" vergaderen een week in deze historische stad bij gastheer Croda over onder andere gestandaardiseerde analysemethoden voor oliën en vetten. Vanuit Nederland wordt de inbreng gecoördineerd door de NEN normcommissie "Plantaardige en dierlijke oliën en vetten".

Lees meer

Weinig verzet tegen insecten in diervoeder

29-04-2015 Slechts een klein percentage van boeren en consumenten wijst het idee van insecten in diervoeder af. Dat bleek uit een steekproef van de Gentse universiteit. Van de ruim 400 boeren, betrokkenen bij de landbouwsector en consumenten die ondervraagd werden op de landbouwbeurs Agriflanders 2015, wijst slechts 13 procent het idee af om insecten als eiwitbron te verwerken in diervoeder.

Lees meer

Informatiebijeenkomst oprichting normcommissie e-sigaretten en e-liquids

21-04-2015 NEN houdt op 8 juni een informatiemiddag over het draagvlak voor een Nederlandse normcommissie voor e-sigaretten en e-liquids. De commissie zal de ontwikkeling van Europese normen voor elektronische sigaretten en gerelateerde e-liquids actief volgen en beïnvloeden door de Nederlandse inbreng te coördineren. Dat is nodig, want elektronische sigaretten worden steeds populairder.

Lees meer

NEN onderstreept belang normalisatie mondiale supply chains tijdens MVO cursus

28-01-2015 MVO - de ketenorganisatie voor vetten en oliën, geeft in juni een interessante 3-daagse cursus over voedselveiligheid 'MVO Course 2015', in het Rotterdamse havengebied. Werknemers uit de sector, maar ook vanuit certificerende organen of overheid kunnen zich voor deze cursus inschrijven. NEN is voor het eerst ook van de partij met een inspirerende presentatie over het belang van normalisatie in internationale supply chains.

Lees meer

Positieve stem oprichting CEN/TC e-sigaretten en e-liquids

28-01-2015 Elektronische sigaretten worden steeds populairder. Toch zijn er nog geen normen voor, evenmin voor de gerelateerde e-liquids, de veiligheidsaspecten of analysemethoden. Daarom is bij CEN, het Europees normalisatie instituut, succesvol een voorstel ingediend om een nieuwe technische commissie op te richten voor het ontwikkelen van normen op het gebied van elektronische sigaretten en gerelateerde e-liquids.

Lees meer

Deelnemers ringonderzoek voor valideren van ISO-norm Legionella gezocht

27-01-2015 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale (ISO-)norm voor Legionella. Vitens is namens Nederland projectleider van dit traject en NEN voert het secretariaat.

Lees meer

Landbouwrobots zonder normalisatie hebben geen toekomst

27-01-2015 Robots zijn ook in de landbouwsector bezig aan een opmars. Om ze goed en veilig te laten werken en te zorgen dat ze aan de wettelijke Europese eisen voldoen, moeten er afspraken worden gemaakt. Dat kan in de vorm van normen. Maar ontwikkelaars denken hier vaak niet aan. Meer dan zonde!

Lees meer

Samenwerking duurzame cacao Ghana, Ivoorkust en Nederland

27-01-2015 De internationale cacaosector is actief in verschillende initiatieven om voor een duurzame toekomst voor cacaoboeren te zorgen. Landen die cacao produceren en consumeren, werken samen om dit doel te behalen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een internationale (ISO) norm voor cacao inclusief eisen voor duurzaamheid en traceerbaarheid.

Lees meer

Nieuw: E-learning ISO 9001:2015

19-01-2015 De e-learning 'ISO 9001:2015 de norm verklaard' is nu beschikbaar. Deze e-learning laat zien hoe een organisatie de nieuwe ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement toepast. Theorie wordt afgewisseld met opdrachten en voorbeelden uit de praktijk.

Lees meer

ISO-norm voor compliancemanagement gepubliceerd

15-12-2014 De internationale richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600, is gepubliceerd. Deze richtlijn helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken. Door NEN is actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn.

Lees meer

ISO-richtlijnen innovatiemanagement – Deelnemen aan internationale ontwikkeling en workshops?

10-12-2014 Mondiaal zijn meer dan 24 landen gestart met de ontwikkeling van ISO-richtlijnen voor innovatiemanagement. Het gaat om management, gemeenschappelijke taal en methodieken voor innovatietrajecten met partners, grens- en cultuur overstijgend. Om aansluiting vanuit Nederland ook mogelijk te maken, is NEN gestart met de oprichting van een Nederlandse normcommissie. Wilt u meedoen aan de (inter)nationale ontwikkeling, kennis verrijkende workshops of de ontwikkelingen volgen? NENCrowd biedt diverse vormen van participatie.

Lees meer

NEN organiseert informatiebijeenkomst over NEN-ISO 37500 ‘Richtlijn bij outsourcing’

10-12-2014 Op maandag 9 februari 2015 organiseert NEN van 14:00 – 18:00 uur een informatiebijeenkomst over de nieuwe ISO-norm voor outsourcing. NEN-ISO 37500 behandelt de belangrijkste fasen, processen en ‘governance’-aspecten van outsourcing. Tijdens de bijeenkomst wordt de norm – in diverse presentaties – uitvoerig besproken en is er ruimte voor vragen en discussie.

Lees meer

Analysemethoden normen procescontaminanten

28-11-2014 De Europese normalisatieorganisatie CEN ontwikkelt negen Europese normen met gevalideerde analysemethoden voor (proces)contaminanten in voedingsmiddelen. Dit zijn deels bekende contaminanten als acrylamide, melamine, PAKs, 3-MCPD en minerale olie, maar ook normen voor ethylcarbamaat (alcoholische dranken), furaan (koffie) en benzeen (frisdranken). De CEN werkgroep die de normen opstelt, heeft onlangs vergaderd en de meeste projecten een stapje verder gebracht.

Lees meer

Stem mee over norm voor de analyse van Listeria

28-11-2014 Microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen in de agrofoodsector opgelet! Er ligt in uw vakgebied een nieuwe norm op stemming te wachten. U kunt tot 1 maart 2015 commentaar leveren en zo invloed uitoefenen op de inhoud.

Lees meer

Nieuwe ISO-norm voor kweekmedia

28-11-2014 In laboratoria voor microbiologisch onderzoek van voedingsmiddelen, diervoeders en water, zijn tests en procedures vaak afhankelijk van de consistentie van kweekmedia voor het verstrekken van reproduceerbare resultaten. Werkt uw organisatie direct of indirect met kweekmedia, dan is de norm die recent op de markt is gekomen wellicht iets voor u. Deze ISO-norm geeft informatie over de bereiding, productie, bewaring en bepaling van prestatiekenmerken van kweekmedia.

Lees meer

Internationale richtlijn bij outsourcing gepubliceerd

19-11-2014 Onlangs is ISO 37500:2014 ‘Richtlijn bij outsourcing’ verschenen. Deze richtlijn behandelt de belangrijkste fasen, processen en ‘governance’-aspecten van outsourcing. De richtlijn is toepasbaar voor alle typen organisaties en sectoren van elke grootte en biedt ondernemingen en overheidsdiensten een goede basis om op succesvolle wijze te outsourcen en het proces te optimaliseren gedurende de hele contractperiode.

Lees meer

Agro Food & Technology Week

28-10-2014 Het FME Cluster Agro & Food organiseert van 1 t/m 4 december samen met Wageningen Universiteit en TNO de Agro Food & Technoloy Week. Dit vierdaagse evenement staat in het teken van kennis, keten en innovatie. Dit doen we aan de hand van lezingen, masterclasses, elevator pitches, rondetafels, congressen en de Agro Food & Technology Award.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids