30 september: informatiebijeenkomst nieuwe ISO-norm duurzame visserij

27-08-2014 ISO is eerder dit jaar een traject gestart om een mondiale norm te ontwikkelen die de minimale eisen voor de certificering van producten uit duurzame zeevisserij beschrijft. Om alle belanghebbenden hierover te informeren en om te bepalen of Nederland input wil gaan leveren aan de ontwikkeling van deze ISO-norm, organiseert NEN op dinsdag 30 september een informatie-/discussiebijeenkomst.

De ISO-werkgroep 'Duurzame visserij' is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de mondiale norm en wil de doelstellingen van bestaande ecolabels gaan harmoniseren, maar niet vervangen. De eisen zullen opgebouwd worden volgens de duurzaamheidsthematiek: ecologische, economische en sociale principes van visserijactiviteiten.

Belang

Gezien het groeiend aantal marktinitiatieven en afspraken over ecolabels, is het belangrijk om te bepalen in hoeverre betrokkenheid van Nederland in het lopende traject gewenst is. Tijdens een afsluitende discussie op de informatiebijeenkomst komt dan ook actieve deelname in de ISO-werkgroep vanuit Nederland aan de orde.

Voor wie

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerde belanghebbende partijen, zoals koepel-/belangenorganisaties in de visserij, voor consumenten en op het gebied van duurzaamheid en natuurbescherming, vissers, labeleigenaren, certificerende instellingen, onderzoek, overheid, verwerkende industrie.

Invloed uitoefenen

Op dit moment hebben Amerika, Canada, Denemarken en Noorwegen experts aangemeld voor de ISO-werkgroep Duurzame visserij. Ook vanuit Nederland is het mogelijk om hieraan deel te nemen. Via een (nog op te richten) NEN-normcommissie hebben deelnemers een adviserende stem en oefenen een actieve rol uit op de ontwikkeling van de ISO-norm. NEN begeleidt de totstandkoming van de Nederlandse positie en het commentaar; deelnemers vertegenwoordigen Nederland hierin.

Aanmelding en meer informatie

De kosteloze informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdagochtend bij NEN in Delft. Voor aanmelding (bij voorkeur voor 23 september) en inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop