Acrylamidegehalte in voedsel gelijk gebleven

22-03-2013 Uit een recent rapport van de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) blijkt dat de hoeveelheid acrylamide in Europees voedsel nauwelijks is veranderd in vergelijking met vorig jaar. De landen van de Europese Unie houden jaarlijks bij hoeveel acrylamide in voedsel wordt aangetroffen.

Een eenduidige meetmethode speelt hierbij een belangrijke rol. In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt een Europese (CEN) werkgroep onder leiding van NEN een norm met analysemethode voor acrylamide. Doordat het kankerverwekkende acrylamide in voedsel kan voorkomen is op Europees niveau een monitoringsprogramma ingesteld en zijn maatregelen genomen om het gehalte omlaag te brengen. Het programma houdt bij of de acrylamidegehaltes in voedsel dalen, gelijk blijven of stijgen. Deze waarden verschillen echter per product en per land.

Daarom heeft de Europese Commissie een opdracht gegeven aan de CEN-werkgroep 'Procescontaminanten' om een Europese standaard te ontwikkelen voor het analyseren van acrylamide in diverse soorten voedsel, waaronder toast, kruidenkoekjes, chips en koffie. Nederland leidt deze CEN-werkgroep. Naast acrylamide werkt de groep ook aan analysemethodes voor een aantal andere procescontaminanten, waaronder melamine, furaan, ethylcarbamaat, PAK en minerale olie in plantaardige olie.

Meedoen?

Nederlandse deelname aan de CEN-werkgroep is mogelijk. Daarnaast zal NEN in de loop van 2013 een normcommissie starten voor dit onderwerp. Het is voor Nederlandse partijen zowel mogelijk om aan de CEN-werkgroep als aan de NEN-normcommissie deel te nemen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, NEN Landbouw & Levensmiddelen, telefoon (015) 2 690 125, e-mail marcel.devreeze@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop