Alles-in-één oplossing voor certificatie voedselveiligheid

18-06-2014 NEN heeft sinds kort een nieuw handboek beschikbaar met daarin opgenomen 2 belangrijke ISO normen voor certificatie van food safety management systemen. Het handboek bundelt alle informatie die certificerende instellingen nodig hebben voor een betrouwbare en efficiënte audit.

'Handbook Food safety for management systems' combineert ISO/TS 22003 (eisen aan organisaties die certificaten uitgeven op basis van ISO 22000) en ISO/IEC 17021 (algemene eisen voor organisaties die audits uitvoeren).

Veiligheid van voedsel blijft een actueel thema. De gevolgen van onveilig voedsel kunnen ernstig zijn en managementsystemen zoals ISO 22000 helpen een organisatie om gevaren op te sporen en te beheersen. Certificatie van een managementsysteem voor voedselveiligheid kan klanten geruststellen door aan te geven dat een organisatie een deugdelijk systeem heeft ingevoerd om de veiligheid van voedsel te waarborgen. Dit werkt echter alleen als er vertrouwen is in certificatie.

Belangrijke rol voor de normen

Het nieuwe handboek gebaseerd op beide ISO normen speelt hierin een belangrijke rol, want het omschrijft de regels voor eenduidig auditen. De competenties van de auditor worden beschreven, zoals ervaring en opleiding, maar ook bijvoorbeeld hoe lang een audit zou moeten duren.

Deelnemen of informatie

Vanuit Nederland kunt u aan bovengenoemd ISO werk deelnemen door lid te worden van de NEN normcommissie 'Voedselveiligheidsmanagementsystemen'.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Marcel de Vreeze, telefoon: (015) 2690125, e-mail: marcel.devreeze@nen.nl

Bestellen?
Maak gebruik van onderstaande link, het handboek is alleen als print verkrijgbaar en kost € 177,05 (excl. btw en verzendkosten).

Norm

Handbook Food safety for management systems

ISO/IEC 17021:2011 with ISO/TS 22003:2013

Handboek - Voedselveiligheid managementsystemen - definieert de regels die gelden voor de controle en certificering van een managementsysteem voor de voedselveiligheid (FSM) om te voldoen aan de eisen van ISO 22000 (of andere sets van gespecificeerde...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

U kunt deelnemen door lid te worden van de NEN normcommissie, voor meer informatie neemt u contact op met Marcel de Vreeze

(015) 2690125

marcel.devreeze@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids