Beheersproces voedselveiligheid diervoeders is nooit af

17-02-2016 Het proces om voedselveiligheidsrisico’s bij diervoeders te beheersen, is nooit af. Dat bleek tijdens het SecureFeed-congres dat afgelopen december werd gehouden: "Mentaliteit en voedselveiligheid; de regie van gedeelde verantwoordelijkheid". Tijdig ontdekken van nieuwe risico’s is belangrijk, maar ook de bestaande werkwijze steeds kritisch beoordelen. Een open sfeer om informatie uit te blijven wisselen en tijdig melding te blijven maken van problemen en (nieuwe) risico’s is daarbij essentieel.

In de diervoedersector voldoen de meeste bedrijven aan de regels, zei Harry Paul, inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. "Helaas zijn er echter ook uitzonderingen. De grootste risico’s zien de inspecteurs aan de onderkant van de markt, in schadepartijen, op het raakvlak met stromen voor energie en afvalstoffen."

Monitoring
De wereld van diervoeders is groot en complex, wat veel kennis en werkwijzen vereist die zorgvuldig en transparant zijn. En om monitoring vroeg in de keten, om tijdige uitwisseling van informatie en om tijdig handelen om incidenten beheersbaar te houden. Met zijn NVWA wil Paul zo kennis gedreven en risicogericht mogelijk werken. Hij nodigde de sector uit om de gezamenlijke monitoringsinspanningen te optimaliseren. "Een betere afstemming tussen monitoring en de stromen van grondstoffen en diervoeders is ingrijpend, maar van belang om meer effect van de monitoringsinspanningen te bereiken."

Bron: www.secure-feed.eu

Mee praten? Dat kan!

Neemt u contact op met de secretaris van normcommissie Diervoeders . Via NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 351, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met NEN AgroFood & Consument.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop