China gastheer IDF/ISO Analytical Week 2020 zuivel

17-12-2019 Naar verwachting komen ruim honderd experts op het gebied van analyse en monsterneming van melk en melkproducten in China bijeen voor de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week (AW). Dit is de gecombineerde vergadering van de ISO commissie ISO/TC 34/SC 5 en IDF (International Dairy Federation). De bijeenkomst is tussen 6 en 9 april 2020.

Tijdens de week werken de internationale experts aan de ontwikkeling van een groot aantal methoden op het gebied van chemische en microbiologische analyse van melk en melkproducten. De methoden zullen als IDF/ISO norm gepubliceerd worden en zijn vooral bedoeld om internationale handelsbarrières weg te nemen.

Onderwerpen

Voorbeelden van onderwerpen waar de zuivelexperts aan werken zijn bepalingsmethoden voor melamine, lactose, aminozuren, wei-eiwit gehalte, screeningsmethode voor residu's van diergeneesmiddelen, eiwitverteerbaarheid, bifidusbacteriën en richtlijnen voor de toepassing van infrarood spectometrie. Tijdens de week organiseert de gastheer, China, een symposium met als thema mondiale harmonisatie van analysemethoden in de zuivel.

Toenadering

De organisatie van de AW dit jaar in Beijing zal naar verwachting leiden tot een toename van het aantal Chinese deelnemers en hiermee tot een intensievere samenwerking en uitwisseling van kennis tussen Chinese en andere experts op het gebied van zuivelanalyse. Dit zal leiden tot een verdere toenadering tot China en meehelpen bij het slechten van internationale handelsbarrières op het gebied van zuivel.

Deelname aan de IDF/ISO Analytical Week is in principe voorbehouden aan leden van IDF en/of ISO/TC 34/SC 5.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, consultant AgroFood en Consumentenzaken, telefoon 015 2 690 125 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, consultant AgroFood en Consumentenzaken.

015 2 690 125

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop