Concentratie sporenelementen in meststoffen vaststellen met Europese methoden

19-11-2013 Met de komst van vier Europese normen kunnen meststoffen nu onderzocht worden op de aanwezigheid van schadelijke sporenelementen. De methoden kunnen het gehalte aan arseen, cadmium, chroom, chroom(VI), kwik, lood en nikkel bepalen. Deze stoffen kunnen potentiële risico's inhouden voor mens, dier en milieu. De normen zijn per oktober 2013 als NEN-EN normen beschikbaar.

Meststoffen kunnen kleine verontreinigingen bevatten. Afhankelijk van meerdere factoren waaronder aard, concentratie en bodemcondities, is het niet uit te sluiten dat bij herhaalde bemesting enige accumulatie in de bodem kan optreden en daarmee de achtergrondniveaus in de bodem licht verhogen. Dit kan mogelijk leiden tot een verhoging van de potentiële risico's voor mens, dier en milieu. Vandaar dat toezicht hierop belangrijk is en dat de Technische Commissie CEN/TC 260 ‘Fertilizers and liming materials’ hiervoor gestandaardiseerde Europese methoden heeft ontwikkeld.

Het gaat om de volgende vier publicaties:

  • NEN-EN 16317 ‘Meststoffen - Bepaling van sporenelementen - Bepaling van arseen met behulp van atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na ontsluiting met koningswater’
  • NEN-EN 16318 ‘Meststoffen - Bepaling van sporenelementen - Bepaling van chroom(VI) met behulp van fotometrie (methode A) en ionchromatografie met spectrofotometrische detectie (methode B)’
  • NEN-EN 16319 ‘Meststoffen - Bepaling van sporenelementen - Bepaling van cadmium, chroom, lood en nikkel met behulp van atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na ontsluiting met koningswater’
  • NEN-EN 16320 ‘Meststoffen - Bepaling van sporenelementen - Bepaling van kwik door dampgeneratie (VG) na ontsluiting met koningswater’

Uitbreiding met kalkmeststoffen

De methoden zijn momenteel alleen gevalideerd voor de analyse van meststoffen. Een werkgroep binnen CEN/TC 260 test nu of de methode ook toepasbaar is op kalkmeststoffen. Resultaten daarvan komen medio 2014 beschikbaar.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Neem voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces contact op met Saskia Schulten, NEN AgroFood & Consument.

(015) 2 690 129

saskia.schulten@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop