Cursus Food & Feed Safety oliën en vetten

14-03-2019 De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), geeft tussen 18 en 20 juni een interessante 3 daagse cursus over Food & Feed Safety van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN zal hier ook aanwezig zijn en spreken over het belang van normalisatie in de internationale aanvoerketen. Ook zal zij een ‘serious game’ over het onderwerp leiden.

De cursus geeft deelnemers een dieper inzicht in voedsel en voederveiligheid, en dan met name gericht op de productieketen van oliën en vetten. De cursus behandelt wetgevende aspecten, risico-evaluaties, HACCP en belangrijke specificaties, analyses en standaarden voor de olie- en vetindustrie. Speciale aandacht is er tijdens de cursus voor voedsel- en voederveiligheidsprocedures in de productieketen vanaf het moment van aankomst in de haven tot de ontvangst op de definitieve productielocatie.

De diepgang met nuttige workshops/trainingen zal worden verzorgd door experts uit het veld, waaronder Juliane Eykelhoff van NEN. Zij zal spreken over de rol van standaarden in het versterken van de mondiale aanvoerketen. Ze bespreekt in een klein half uur de organisatie NEN en ISO en gaat in op het nut van normalisatie voor de voedselveiligheid en de internationale handel. Eenduidige afspraken over producten en werkmethodes zijn essentieel voor een optimale veiligheid en handel. Eykelhoff zal in haar presentatie enkele voorbeelden van deze intensieve relatie beschrijven en daarbij ingaan op voedselveiligheid, sampling en analysemethodieken. Door met NEN samen te werken versterken partijen uit de sector hun eigen marktpositie. Want iedereen profiteert van een level playing field, ook op het gebied van voedselveiligheid en handel.

Voor wie?
De doelgroep van de cursus bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers uit de oliën- en vettensector die zich bezig houden met kwaliteit, productie, verkoop, logistiek en transport. Maar ook afnemers zijn welkom, zoals aardappelverwerkers of producenten van bakkerij-ingrediënten. Verder is de cursus interessant voor vertegenwoordigers van certificerende instellingen, brancheorganisaties en adviserende bedrijven voor de overheid.

Inschrijven
Voor meer informatie over deze cursus en voor de inschrijving gaat u naar de MVO Academy.

Mee praten? Dat kan!

Nederlandse partijen die willen deelnemen aan het werk, kunnen contact opnemen met Juliane Eykelhoff, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 125, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met Juliane Eykelhoff van NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 125

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop