Deelnemers ringonderzoek voor valideren van ISO-norm Legionella gezocht

27-01-2015 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale (ISO-)norm voor Legionella. Vitens is namens Nederland projectleider van dit traject en NEN voert het secretariaat.

Samen met een groep internationale experts wordt gewerkt aan een nieuwe versie van ISO 11731:1998 'Water quality - Detection and enumeration of Legionella'. De toekomstige versie van ISO 11731 zal van toepassing zijn op verschillende watertypen, zoals: leiding-, oppervlakte-, koel-, industrie- en proceswater. Legionella eist nog altijd honderden ziektegevallen per jaar.

Onderzoek

Voor de validatie van deze nieuwe versie wordt naar verwachting in maart 2015 een ringonderzoek met verschillende (inter)nationale laboratoria opgezet. Ook Nederlandse laboratoria kunnen deelnemen aan dit ringonderzoek, mits zij voldoen aan de volgende eisen:

  • ruime ervaring met de telling van Legionella gebaseerd op een (inter)nationale norm;
  • geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 'Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria';
  • bereid zijn een deel van de kosten voor transport (en bereiding) van de monsters en materialen te financieren.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich tot 16 februari 2015 aanmelden bij Laura Mout, secretaris van de ISO-werkgroep voor de revisie van ISO 11731. Na het toevoegen van de validatiegegevens aan deze concept ISO-norm, zal in de tweede helft van 2015 de publieke commentaarronde starten op Ontw. NEN-EN-ISO 11731.

Effect Legionella

Onderzoek naar de aanwezigheid van Legionella-bacteriën in water wordt uitgevoerd, omdat aerosolvorming van water dat besmet is met deze bacteriën kan leiden tot longontsteking (legionellose) - vooral bij personen met een verminderde weerstand. Daarnaast vormt drinkwater met Legionella-bacteriën een verhoogd risico voor mensen die zich regelmatig verslikken. In Nederland worden sinds 1999 jaarlijks 200 tot 500 ziektegevallen gemeld.

Voor deelname of meer informatie over de normen: Laura Mout, consultant Milieu & Maatschappij telefoon: 015-2690436, e-mail: laura.mout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Meer informatie over dit onderwerp, Laura Mout

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop