“Dialoog pulskorvisserij - informatie delen is belangrijk”

07-02-2017 De ontwikkelingen rond pulskorvisserij, het vissen met behulp van sleepnetten met elektroden die stroomstootjes afgeven, staan niet stil. Om de kennis te delen met belanghebbenden, werd op 20 januari jl door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en de producentenorganisaties een internationale bijeenkomst georganiseerd.

Deze jaarlijks terugkerende “international pulse dialogue meeting” wil naast informeren de dialoog aangaan over pulskorvisserij.

Zo’n 80 vertegenwoordigers uit de internationale visserij-industrie, wetenschap, milieuorganisaties en overheid vanuit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Denemarken waren aanwezig. Samen met experts van de Europese commissie bespraken zij verschillende onderwerpen, zoals het lopende vierjarig onderzoeksprogramma naar de effecten van de transitie van de Nederlandse platvisvloot van de boomkor naar de puls (zie www.pulsefishing.eu), de laatste stand van de technische ontwikkelingen, leerpunten van controle & handhaving en het verbreden van internationaal draagvlak. De Nederlandse pulskortuig producenten demonstreerden hun apparatuur en de NVWA deelde het onlangs gepubliceerde technische dossier voor controle en inspectie van deze nieuwe technologie.

De rol van normalisatie
Onvoldoende transparantie is momenteel de oorzaak voor het gebrek aan breed gedragen vertrouwen in deze nieuwe in Nederland ontwikkelde technologie, die momenteel alleen nog maar in het zuidelijk deel van de Noordzee mag worden toegepast. Het lopende onderzoeksprogramma en voortdurende dialoog met de stakeholders is belangrijk, omdat de behoefte aan een level playing field op Europees niveau groeit.

Volgens de NVWA zijn daarom normalisatie en certificatie de logische vervolgstappen in het delen van de tot nu toe in Nederland verzamelde kennis over pulskorvisserij. In een norm worden de wettelijke voorschriften volgens de Council Regulation 850/98 pragmatisch vertaald naar technische eisen die door de vissers en inspecteurs gemakkelijk toegepast kunnen worden. Een norm kan naar behoefte aangepast worden naarmate de technologie zich verder ontwikkelt en is daarmee flexibeler dan wetgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gillian Herpers, NEN AgroFood & Consument, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gillian Herpers, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids