Dijksma pleit voor Europees varkenswelzijn Kopenhagen

04-05-2015 Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken pleit voor het verbeteren van het varkenswelzijn in de veehouderij. Zij deed dit op een internationale top over varkenswelzijn ‘Improving pig welfare – what are the ways forward?’. Tijdens deze top spoorden Nederland, Duitsland en Denemarken andere lidstaten aan hun voorbeeld te volgen het varkenswelzijn beter te borgen.

Dijksma: "We lopen in Nederland voorop in dierenwelzijn in de veehouderij. Zo worden biggen voor de Nederlandse markt al niet meer gecastreerd. Samen met Duitsland en Denemarken wil ik het dierenwelzijn in de veehouderij op Europees niveau op de kaart zetten. Voor de concurrentiepositie en gelijk speelveld is het belangrijk dat de Europese landen hierin samen optrekken."

Maatregelen

Staatssecretaris Dijksma vroeg bijvoorbeeld aandacht voor transportverkorting en oproepen tot het terugdringen van ingrepen bij varkens zoals castratie en het couperen van staarten. Het achterwege laten van castratie kan het vlees de zogenoemde 'berengeur' geven. Nederland loopt voorop in de oplossing van dit probleem. Erkenning van deze aanpak is nodig zodat castratie verregaand kan worden teruggedrongen.

Bron: Rijksoverheid

Normcommissie Dierenwelzijn

De normcommissie Dierenwelzijn verzorgt de inhoudelijke sturing van dit traject. NEN begeleidt, als nationaal normalisatie-instituut, de normcommissie en heeft een faciliterende rol. De doelstellingen van de commissie Dierenwelzijn zijn:

• Het Nederlandse standpunt bepalen over eisen voor dierenwelzijn
• Het Nederlandse belang inbrengen bij de werkgroep
• Stemmen op en becommentariëren van conceptnormteksten
• Kennisuitwisseling met andere landen
• Afstemming met andere initiatieven, bestaande afspraken, gebruiken en nationale normen
• Eventueel een Nederlandse invulling geven binnen de kaders van de technische specificaties
• Informeren van de belanghebbenden in de Nederlandse markt

De normcommissie Dierenwelzijn telt op dit moment vier leden, maar verwacht nog uitbreiding. Normcommissies bij NEN vormen een platform waarin vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en belangenorganisaties met elkaar besluiten nemen over de input in het traject.

Meer weten?

Voor meer informatie of deelname kunt u een kijkje nemen in het commissieplan of contact opnemen met Imola Ferro, NEN Landbouw & Levensmiddelen, telefoon (015) 2 690 292, e-mail imola.ferro@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop