Eerste vergadering ISO/PC 308 ‘Chain of Custody’ succesvol verlopen

22-03-2017 Op 9 en 10 maart 2017 kwamen meer dan 30 deelnemers vanuit acht verschillende landen bijeen voor de eerste internationale vergadering van ISO/PC 308 'Chain of Custody'. Deze bijeenkomst werd georganiseerd om het werkgebied van de projectcommissie en het toepassingsgebied van de nieuwe generieke norm voor ketenbeheer met elkaar vast te stellen.

Naast de verschillende landendelegaties waren ook de liaisonpartners, het United Nations International Trade Centre (ITC), GS1 en de alliantie voor duurzaamheidsstandaarden ISEAL, bij de vergadering vertegenwoordigd. Gastheer Ahold Delhaize zorgde voor een vergaderlocatie in het oer-Hollandse Zaandam.

Consensus over de inhoud

De deelnemers waren het snel erover eens dat een horizontale norm, die de definities voor Chain of Custody onafhankelijk van het product of sector vastlegt veel duidelijkheid bij de internationale handel zal scheppen. Met name voor ketens, waar op dit moment nog met mindere mate met ketenbeheersystemen gewerkt wordt, en organisaties, die een grote hoeveelheid producten verwerken is dit van groot belang. In een zeer constructieve sfeer werden de kaders voor het toepassingsgebied van de generieke Chain of Custody norm als volgt vastgelegd:

De internationale norm ISO/NP 22095

  • definieert terminologie;
  • beschrijft verschillende chain of custody modellen, concepten en methoden;
  • geeft algemene richtlijnen over de toepassing en uitvoering van deze chain of custody modellen, concepten en methoden, inclusief voorbeelden voor implementatie;
  • is in principe voor alle producten toepasbaar; en biedt een referentiepunt voor product specifieke chain of custody-normen.

Vervolg

In de komende maanden wordt het normontwerp ontwikkeld door de internationale experts. Dit document wordt vervolgens na de zomer, tijdens de volgende plenaire ISO/PC 308 vergadering, aan de leden ter stemming gepresenteerd.

Deelname

Heeft u interesse om op nationaal of internationaal niveau actief mee te werken aan het ontwikkelen van de nieuwe horizontale norm voor Chain of Custody, neem dan contact op met Juliane Eykelhoff, NEN consultant, e-mail energy@nen.nl, telefoon (015) 2 690 235.

Eerder door u bekeken

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids