Eerste vergadering NEN normcommissie ‘Halal food’

28-11-2013 De eerste vergadering van de NEN normcommissie Halal food heeft onlangs plaatsgevonden. Deze commissie verzorgt de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van een Europese norm voor halal voedsel.

De Europese norm voor halal voedsel en voedingsproducten wordt binnen drie jaar ontwikkeld. Na de introductie ervan worden nationale normen op dat gebied ingetrokken.

De norm zal afspraken bevatten over de principes en de basiseisen voor de erkenning van halal voedsel, zoals halal vlees en halal voedingsmiddelen. Het doel is binnen Europa tot een eenduidige erkenningsmethodiek te komen.

Partijen

Op dit moment zijn onder andere belanghebbenden uit de vleessector en de voedingsmiddelenindustrie betrokken, ook zijn certificerende partijen en een kennisinstituut in de normcommissie vertegenwoordigt. Andere belanghebbende partijen zijn eveneens van harte welkom deel te nemen in de normcommissie.

Artikel in NEN Magazine

In het NENMagazine is ook een uitgebreid artikel verschenen over het belang van normen voor halal food.

Artikel NEN Magazine

Downloads

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie of deelname aan de commissie kunt u contact opnemen met: Imola Ferro

(015) 2 690 113

imola.ferro@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids