Eervolle vermelding NZO bij NENnovation Award 2017

24-10-2017 De NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) heeft een eervolle vermelding gekregen tijdens de World Standards Day. Daar werd ook de NENnovation Award 2017 uitgereikt die is gewonnen door de Nierstichting met een project over een innovatieve draagbare kunstnier.

Met name de activiteiten op het gebied van duurzaamheid van zuivel vielen bij de jury in de smaak en waren aanleiding voor de eervolle vermelding van de NZO. Voor een duurzame, toekomstbestendige en gewaardeerde zuivelsector werken zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) samen in de Duurzame Zuivelketen (DZK).

Doelen

De doelen voor 2020 zijn ambitieus. Zo streeft DZK naar het verlagen van broeikasgasemissies en het behoud van biodiversiteit. Men werkt met partners samen om meer koeien te laten weiden en om hun gezondheid en welzijn continu te verbeteren. Gezamenlijke (onderzoeks-)programma’s hebben diverse innovaties in gang gezet: Amazing Grazing biedt kennis over weidegang, de Kringloopwijzer zorgt voor optimale mineralenbenutting en het Koekompas geeft inzicht in de gezondheid van de koe. Met duurzaamheidsprogramma’s en innovatieve tools stimuleert DZK melkveehouders continu te blijven verduurzamen. De onderscheiding is een opsteker voor duurzame zuivel en een stimulans om de ingeslagen weg te vervolgen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, telefoon (015) 2 690 125 of e-mail afc@nen.nl

Eerder door u bekeken

meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, consultant AgroFood & Consument.

(015) 2 690 125

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop