E-sigaret: kijk breder dan alleen nicotine!

23-05-2014 De elektronische sigaret haalde onlangs het nieuws, omdat uit onderzoek van de NVWA was gebleken dat een deel van de aangeboden navullingen geen gevaarsymbool 'giftig' op het etiket had staan. En dat is wel nodig. Wanneer kinderen een klein slokje van de nicotine houdende vloeistof in zouden nemen, bestaat de kans op een acute nicotinevergiftiging. Er is echter meer nodig dan alleen kijken naar nicotine, want de risico's van de e-sigaret zijn mogelijk breder.

Het gebruik van de elektronische sigaret neemt de laatste jaren toe. Met de e-sigaret kan de gebruiker snel nicotine innemen zonder hem bloot te stellen aan de rook van de gewone sigaret. Voor rokers biedt dit in de openbare ruimte uitkomst en is er geen sprake van passief meeroken.

Verkrijgbaarheid en gevaar

E-sigaretten en de navullingen zijn op dit moment overal verkrijgbaar, omdat zij nog niet onder de Tabaksproductenrichtlijn vallen, hoewel dit hoogstwaarschijnlijk wel binnen de komende drie jaar gaat gebeuren. Los van het gevaarsymbool is positief te noemen dat bijna alle navullingen een kindvriendelijke sluiting bleken te hebben en dat in het merendeel van de gevallen het gehalte aan nicotine minder dan 2 procent bedroeg.

Andere gevaren

Nicotine is verantwoordelijk voor de verslavende eigenschappen van het roken van tabak. Hoeveel een gebruiker van een e-sigaret binnenkrijgt, blijkt nogal te variëren. Maar de mogelijke risico's van de e-sigaret liggen niet alleen bij nicotine. De e-vloeistof is samengesteld uit water, nicotine, smaakstoffen en propyleenglycol of glycerol. In de damp van e-sigaretten zitten allerlei korte-keten-aldehyden, zoals acetaldehyde en formaldehyde. Op welke wijze al deze stoffen in de toekomst aan strenge eisen moeten voldoen, zoals bij de sigaretten volgens de Tabaksproductenrichtlijn, zal nog vastgesteld moeten worden.

Controle bij gewone sigaretten

Voor de traditionele sigaretten zijn door de normcommissie ISO/TC 126 allerlei testmethoden ontwikkeld om zowel het rookgedrag zo goed mogelijk te imiteren als om de geïnhaleerde rook op een goede manier te analyseren. Daarnaast zijn er normen over de grondstof tabak zelf. Of de bestaande normcommissie ISO/TC 126 in de toekomst ook voor de e-sigaret normen gaat ontwikkelen, is niet bekend. Voor de traditionele sigaret zijn tientallen testmethoden ontwikkeld, zoals:

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits van der Zweep, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 319, e-mail frits.vanderzweep@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Frits van der Zweep, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 319

frits.vanderzweep@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop