E-sigaret: kijk breder dan alleen nicotine!

23-05-2014 De elektronische sigaret haalde onlangs het nieuws, omdat uit onderzoek van de NVWA was gebleken dat een deel van de aangeboden navullingen geen gevaarsymbool 'giftig' op het etiket had staan. En dat is wel nodig. Wanneer kinderen een klein slokje van de nicotine houdende vloeistof in zouden nemen, bestaat de kans op een acute nicotinevergiftiging. Er is echter meer nodig dan alleen kijken naar nicotine, want de risico's van de e-sigaret zijn mogelijk breder.

Het gebruik van de elektronische sigaret neemt de laatste jaren toe. Met de e-sigaret kan de gebruiker snel nicotine innemen zonder hem bloot te stellen aan de rook van de gewone sigaret. Voor rokers biedt dit in de openbare ruimte uitkomst en is er geen sprake van passief meeroken.

Verkrijgbaarheid en gevaar

E-sigaretten en de navullingen zijn op dit moment overal verkrijgbaar, omdat zij nog niet onder de Tabaksproductenrichtlijn vallen, hoewel dit hoogstwaarschijnlijk wel binnen de komende drie jaar gaat gebeuren. Los van het gevaarsymbool is positief te noemen dat bijna alle navullingen een kindvriendelijke sluiting bleken te hebben en dat in het merendeel van de gevallen het gehalte aan nicotine minder dan 2 procent bedroeg.

Andere gevaren

Nicotine is verantwoordelijk voor de verslavende eigenschappen van het roken van tabak. Hoeveel een gebruiker van een e-sigaret binnenkrijgt, blijkt nogal te variëren. Maar de mogelijke risico's van de e-sigaret liggen niet alleen bij nicotine. De e-vloeistof is samengesteld uit water, nicotine, smaakstoffen en propyleenglycol of glycerol. In de damp van e-sigaretten zitten allerlei korte-keten-aldehyden, zoals acetaldehyde en formaldehyde. Op welke wijze al deze stoffen in de toekomst aan strenge eisen moeten voldoen, zoals bij de sigaretten volgens de Tabaksproductenrichtlijn, zal nog vastgesteld moeten worden.

Controle bij gewone sigaretten

Voor de traditionele sigaretten zijn door de normcommissie ISO/TC 126 allerlei testmethoden ontwikkeld om zowel het rookgedrag zo goed mogelijk te imiteren als om de geïnhaleerde rook op een goede manier te analyseren. Daarnaast zijn er normen over de grondstof tabak zelf. Of de bestaande normcommissie ISO/TC 126 in de toekomst ook voor de e-sigaret normen gaat ontwikkelen, is niet bekend. Voor de traditionele sigaret zijn tientallen testmethoden ontwikkeld, zoals:

NEN-ISO 3308:2012 en

Rookmachine voor routinematig analytisch onderzoek van sigaretten - Definities en standaardomstandigheden

NEN-ISO 10315:2013 en

Sigaretten - Bepaling van het gehalte aan nicotine in rookcondensaten - Gaschromatografische methode

NEN-ISO 18144:2003 en

Omgevingstabakrook - Schatting van de bijdrage aan inadembare zwevende deeltjes - Methode gebaseerd op solanesol

NEN-ISO 22634:2008 en

Sigaretten - Bepaling van benzo(a)pyreen in hoofdstroom sigarettenrook - Gaschromatografische massaspectrometrie

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits van der Zweep, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 319, e-mail frits.vanderzweep@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Frits van der Zweep, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 319

frits.vanderzweep@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids