Europees normontwerp voor diervoeders voor commentaar gepubliceerd

28-05-2020 De publieke commentaarronde voor het normontwerp NEN-EN 17504 voor diervoeders is gestart. Het is nu voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 27 juni 2020 commentaar te leveren op deze norm.

In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 ‘Animal feeding stuffs: Methods of sampling’ analyse methoden voor diervoeders, waaronder deze norm. Ontwerp NEN-EN 17504 ‘Animal feeding stuffs: Methods of sampling by LC MS/MS’ beschrijft een methode voor de bepaling van vrije gossypol, extraheerbaar met aangezuurd acetonitril/water, in katoenzaad, katoenzaadproducten en diervoeding door vloeistofchromatografie met tandem-massaspectrometrie (LC-MS/MS).

Gebruik katoenzaad en katoenzaadproducten

Om katoenzaad en katoenzaadproducten te kunnen gebruiken in diervoeders, is het van belang dat er een methode ontwikkeld wordt die door heel Europa op dezelfde manier toegepast kan worden. Deze methode bepaalt hoeveel gossypol er aanwezig is in het voer. De data kan dan gemakkelijk met elkaar vergeleken worden.

Voor wie

Deze norm is met name van belang voor laboratoria waar diervoeders worden geanalyseerd en voor fabrikanten van diervoeders.

Commentaar indienen

Commentaar indienen kan tot 27 juni 2020. Een commentaarformulier is op te vragen bij Lynda Jansen, projectassistente NEN AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 335 of e-mail afc@nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Suzanne de Jonge, Consultant, telefoon 015 2 690 335 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop