Gereviseerde ISO-norm voor bemonstering van karkassen

30-10-2015 Hygiëne van vlees en vleesproducten wordt mede vastgesteld op basis van microbiologisch onderzoek en dit begint al bij een correcte manier van karkasbemonstering. Werkt uw organisatie direct of indirect met slachtvee, vlees of vleesproducten? Dan is de revisie van de ISO-norm voor karkasbemonstering voor u van belang. In deze norm worden onder andere bemonsteringsplaatsen op karkassen van diverse diersoorten, zoals pluimvee, runderen, schapen en varkens, behandeld.

De internationale norm (ISO 17604) specificeert bemonsteringsmethodes en -condities voor de detectie en telling van micro-organismen op de oppervlakte van (delen van) karkassen van geslachte dieren. Een geharmoniseerde bemonsteringsmethode is van belang voor de internationale handel in vlees(producten) omdat het een bijdrage levert aan:

  • controle op de beheersing van de proceshygiëne;
  • evaluatie van een risico-gebaseerd systeem voor productveiligheid;
  • geharmoniseerde uitvoering van monitorprogramma’s voor de aanwezigheid en telling van pathogene micro-organismen.

Welke methode
Welke bemonsteringsmethode wordt toegepast is vooral afhankelijk van het te detecteren micro-organisme en type product dat bemonsterd wordt. De volgende methodes zijn in ISO 17604 opgenomen: excisietechniek (afsnijden van stukje huid of weefsel), spoelmethode (spoelen van karkassen met vloeistof) en de swabmethode (afwrijven van een afgebakend oppervlak met bijvoorbeeld een steriele spons).

De norm
De volledige titel van de norm luidt: NEN-EN-ISO 17604:2015 - Microbiologie van de voedselketen - Bemonstering van karkassen voor microbiologische analyse. Via de normshop van NEN kunt u ISO 17604 aanschaffen. De eerste versie van NEN-EN-ISO 17604 is gepubliceerd in 2003. Zes jaar later werd een wijzigingsblad, specifiek voor pluimveekarkassen, toegevoegd aan de oorspronkelijke versie. De versie uit 2015 bevat ook de informatie voor pluimvee en is gereviseerd om de norm beter toe te kunnen passen in de vleesverwerkende industrie. De ontwikkeling van deze laatste versie van ISO 17604 is uitgevoerd onder Nederlands projectleiderschap en werd actief gevolgd door experts van de NEN-normcommissie 'Microbiologie van de voedselketen'.

Meer weten?

Voor meer informatie over de normen: Laura Mout, consultant AgroFood & Consument, telefoon: (015) 2 690 436, e-mail: laura.mout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: Laura Mout, consultant AgroFood & Consument

laura.mout@nen.nl

(015) 2 690 436

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop